Nykyisen siitepölyreferenssimateriaalin käyttömahdollisuudet kasvillisuus- ja ympäristöolosuhteiden tulkinnoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali GO 101

Väitöksen aihe

Nykyisen siitepölyreferenssimateriaalin käyttömahdollisuudet kasvillisuus- ja ympäristöolosuhteiden tulkinnoissa

Väittelijä

Master of Science Olga Lisitsyna

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, geologia

Oppiaine

Maaperägeologia

Vastaväittäjä

Professori Marie-Jose Gaillard-Lemdahl, Linneuniversitetet, Ruotsi

Kustos

Professori Juha-Pekka Lunkka, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Nykyisen siitepölyreferenssimateriaalin käyttömahdollisuudet kasvillisuus- ja ympäristöolosuhteiden tulkinnoissa

Väitöskirjatyössä on tutkittu nykyisen siitepölylaskeuman käyttömahdollisuuksia rekonstruoitaessa menneiden aikojen kasvillisuus- ja ympäristöhistoriaa. Työn tarkoituksena oli määrittää muun muassa se, miten siitepölykeräimeen, pintaturpeeseen ja järvialtaiden pintasedimenttiin laskeutuva siitepölystö heijastaa ympäröivää kasvillisuutta ja kasvillisuuden alueellista jakaumaa, ja mitä erilaisiin vanhoihin turve- ja järvisedimentteihin aikanaan kerrostuneet siitepölyt kertovat kerrostumisajankohdan ekologiasta.

Työn tuloksena havaittiin, että yhdistetty siitepölykeräimeen, pintaturpeeseen ja järvialtaiden pintasedimenttiin laskeutuva moderni siitepölyjakauma kuvastaa hyvin kasvillisuuden pääpiirteitä ja kasvillisuusmuutoksia. Työn analyysitulosten perusteella määritettiin myös ns. kynnysarvot puiden esiintymiselle, joiden avulla voidaan erottaa muun muassa paleoekologisesti tärkeitä kasvillisuus- ja ympäristömuutoksiin liittyviä indikaattoreita.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024