Ohjeistus yhdistetyn verkkokaupan ja toiminnanohjausalustan rakentamiseen mikroyritykselle

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäseuranta https://oulu.zoom.us/j/69636411876

Väitöksen aihe

Ohjeistus yhdistetyn verkkokaupan ja toiminnanohjausalustan rakentamiseen mikroyritykselle

Väittelijä

Filosofian maisteri Valtteri Kujala

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, M3S

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Sami Saarenketo, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Kustos

Dosentti Raija Halonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Avoimen lähdekoodin alusta kasvun rakentajana tulevaisuuden mikroyrityksissä

Yhä suurempi osa maailmantalouden kasvusta tulee pienistä yrityksistä. Erityisesti pienikokoisten mikroyritysten rooli on kasvanut työelämän murroksen myötä. Yhä useampi toimii pienyrittäjänä myös siitä syystä, että muuta vaihtoehtoa työllistymiseksi ei ole. Digialustat ovat muuttaneet useiden perinteisten alojen ansaintalogiikkaa ja arvonluontia. Koronavirustilanne on omalta osaltaan myös vauhdittanut tätä siirtymää kohti kokonaan sähköisiä liiketoimintamalleja.

Aikaisemmin alustatalous on viitannut esimerkiksi Airbnb:n, Uberin tai Woltin kaltaisiin megaluokan alustoihin. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet avoimet alustat, joita mikroyritykset voivat itse kehittää liiketoimintamallilleen sopivaksi hankkimalla hieman web-ohjelmoinnin taitoja. Avoin lähdekoodi tarjoaa mahdollisuuden rakentaa ja testata liiketoiminnan kasvua tukevia digitaalisia alustoja pienillä resursseilla.

Yrittäjällä on mahdollisuus hyödyntää avointen alustojen helposti ymmärrettäviä teknisiä dokumentaatioita ja saada apua kehittäjäyhteisöiltä, mikäli motivaatiota ja aikaa riittää perehtyä digitaalisen liiketoimintamallin rakentamiseen. Tässä väitöstutkimuksessa luotiin suuntalinjat yhdistetyn verkkokauppa- ja toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamiseen mikroyrityksessä.

Tutkimus toteutettiin suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä. Johtopäätösten mukaan mikroyritysten kasvua voidaan tukea sopivalla avoimen lähdekoodin alustalla, mikäli yritys kykenee selkeyttämään liiketoimintansa prosesseja ja strategiaa ennen teknisen kehityksen aloittamista. Skaalautuva ja yhtenäinen verkkokauppa- ja toiminnanohjausalusta voi tukea myös yrityksen kasvua paremmin kuin usea erillinen ohjelmisto.

Väitöstutkija Valtteri Kujala perusti ensimmäisen oman yrityksensä 15-vuotiaana ja on siitä lähtien toiminut yrittäjänä. Oma yrittäjäkokemus on inspiroinut yrittäjälähtöiseen väitöstutkimukseen tietojenkäsittelytieteen alalla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024