Ohjelmistojen testausautomaatiotyökalujen arviointi ja valinta: empiirisen näytön syntetisointi ammattilaisten avulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa L10, https://oulu.zoom.us/s/61688824555

Väitöksen aihe

Ohjelmistojen testausautomaatiotyökalujen arviointi ja valinta: empiirisen näytön syntetisointi ammattilaisten avulla

Väittelijä

Filosofian maisteri Päivi Raulamo-Jurvanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S)

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Kari Smolander, LUT-yliopisto, Lappeenranta

Kustos

Professori Mika Mäntylä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Empiirinen tutkimus ohjelmistotestauksen työkaluvalinnan tukena

Tämän väitöskirjan keskeinen löydös on, että ohjelmistoteollisuudessa ammattilaisilla on näennäinen yksimielisyys työkalun arvioinnin tärkeistä kriteereistä, mutta oikean työkalun arvioimiseen ja valintaan ei ole yhdenmukaisia ohjeita eikä systemaattisia prosesseja. Havainnot korostavat eri arviointikriteerien yhteyttä ja kontekstin mahdollista vaikutusta kriteereihin. Ohjelmistoteollisuudessa testausautomaatio on investointi, jonka todelliset vaikutukset ohjelmistokehitykseen näkyvät viiveellä. Oikean työkalun/työkalujen löytäminen, arviointi ja valinta on ongelmallista ja voi olla olennaista liiketoiminnan menestymiselle. Työkalujen arviointiin ja valintaan liittyvästä kokemusperäisestä tiedosta on vain vähän empiiristä näyttöä.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ja luokitella ohjelmistoteollisuuden ammattilaisten keskuudessa vallitsevia käytäntöjä ohjelmistotestauksen työkalujen arviointiin ja valintaan, sekä tuottaa prosessiin empiiristä tutkimusnäyttöä hyödyntämällä monimenetelmätutkimusta. Tulokset osoittavat, että empiirinen tutkimusnäyttö on arvokasta, koska sen avulla voidaan tuoda ilmi virheellisiä väitteitä ja osoittaa tosiasioita kriteerien suhteen, sekä paljastaa ongelmia ja väärinkäsityksiä työkalujen arviointi- ja valintaprosesseissa. Akateeminen tutkimus mahdollistaa kattavan käsityksen luomisen ilmiöstä tarkastelemalla ammattilaisten näkemyksiä tosiaan täydentävin menetelmin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024