Oikeutus ionisoivalle säteilylle altistavissa kuvantamistutkimuksissa: lähettämissuositusten ja koulutuksen vaikutukset.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62533584114?pwd=TTVqYUc3eHE4b2RvQTM5eWs5WStTdz09

Väitöksen aihe

Oikeutus ionisoivalle säteilylle altistavissa kuvantamistutkimuksissa: lähettämissuositusten ja koulutuksen vaikutukset.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Pirita Tahvonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Radiologia

Vastaväittäjä

Professori Ritva Vanninen, Kuopion yliopistollinen sairaala

Kustos

Professori Osmo Tervonen, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Oikeutus ionisoivalle säteilylle altistavissa kuvantamistutkimuksissa: lähettämissuositusten ja koulutuksen vaikutukset.

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvien haittavaikutusten, erityisesti syöpäriskin, vuoksi ionisoivalle säteilylle altistavilla kuvantamistutkimuksilla tulee olla oikeutus. Tutkimus on oikeutettu, kun siitä potilaalle odotettavissa oleva hyöty on suurempi kuin säteilyaltistukseen liittyvä haitta. Vaikka yksilön riski on pieni, väestön nopeasti lisääntyvä kollektiivinen säteilyannos aiheuttaa huolta erityisesti tietokonetomografiatutkimusten (TT) lisääntymiseen liittyen. Kuvantamistutkimusten lähettämissuositukset on kehitetty tukemaan lähettäviä lääkäreitä sopivan ja oikeutetun tutkimuksen valitsemisessa.

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli seurata lähettämissuositusten ja koulutuksen vaikutusta kuvantamismääriin ja oikeutukseen nuorten TT-tutkimusten ja lannerangan röntgentutkimusten suhteen Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja aikuisten rangan röntgentutkimusten suhteen perusterveydenhuollossa. Lisäksi tarkoitus oli selvittää, onko lähettämissuositusten vastaisissa lannerangan röntgentutkimuksissa merkittäviä kuvantamislöydöksiä.

Nuorten TT-tutkimusten määrä aleni erityisesti lannerangan (-80 %), kaularangan (-48 %) ja pään (-21%) TT-tutkimuksissa. Myös rangan röntgentutkimusten määrä laski merkitsevästi: lannerangan röntgentutkimukset vähenivät yliopistosairaalassa 37 % ja rangan röntgentutkimukset perusterveydenhuollossa 51 %. Nuorten oikeutettujen TT-tutkimusten osuus kasvoi tutkimuksen aikana merkitsevästi, 71 %:sta 87 %:iin. Myös lannerangan TT-tutkimusten oikeutus yliopistosairaalassa ja lannerangan röntgentutkimusten oikeutus sekä yliopistosairaalassa että perusterveydenhuollossa parantui merkitsevästi. Oikeutettujen rangan röntgentutkimusten osuus oli kuitenkin yllättävän alhainen perusterveydenhuollossa vielä toimenpiteiden jälkeenkin. Merkittäviä löydöksiä oli merkitsevästi enemmän niissä lannerangan röntgentutkimuksissa, jotka olivat lähettämissuositusten mukaisia.

Tutkimus osoitti, että lähettämissuositukset ja koulutus voivat vähentää säteilylle altistavien tutkimusten määrää ja parantaa tutkimusten oikeutusta merkitsevästi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024