Oksidatiivinen stressi ja soluadheesio ihosyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, lääketieteellisen tiedekunnan luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Oksidatiivinen stressi ja soluadheesio ihosyövässä

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Hanna-Riikka Hintsala

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö / patologia

Oppiaine

Patologia, onkologia

Vastaväittäjä

Professori Veli-Matti Kähäri, Turun yliopisto

Kustos

Dosentti Peeter Karihtala, OYS Syöpätautien ja sädehoidon klinikka

Lisää tapahtuma kalenteriin

Oksidatiivisen stressin merkkiaineilla on ennusteellinen arvo melanoomassa

Keratinosyyttien soluväliliitokset ovat tärkeitä ihon kerrokselliselle rakenteelle ja ne säätelevät sen läpäisykykyä ylläpitäen ihon keholle muodostamaa suojamekanismia. Melanosyytit tuottavat ihoon pigmenttiä, joka auttaa ihoa suojaamaan elimistöä auringon ultraviolettisäteilyltä. UV-säteilystä aiheutuu sekä ajoittaisia että koko elämän aikana kertyviä vaurioita ihoon johtaen sekä ihomelanooman että levyepiteelikarsinooman syntymiseen. Reaktiivisia happiradikaaleja syntyy esimerkiksi UV-säteilystä, ja ne voivat reagoida minkä tahansa makromolekyylin kanssa aiheuttaen vaurioita solun perimäainekseen ja solurakenteisiin. Oksidatiivinen stressi on tärkeä homeostaattinen prosessi, jonka säätely vinoutuu syöpäsolujen hyödyksi.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin happiradikaalivaurioiden ja antioksidanttijärjestelmän merkkiaineita pigmenttiluomia, melanoomia sekä etäpesäkkeitä sisältävässä melanooma-aineistossa. Lisäksi väitöskirjassa kuvataan tiivisliitosproteiinin ilmentymistä levyepiteelikarsinoomassa ja sen esiasteissa.

Antioksidanttijärjestelmän säätelijä Nrf2 ilmentyi vahvasti noin kolmasosassa melanoomatapauksista liittyen kyhmymäiseen invasoivaan kasvutapaan, imusolmukemetastaaseihin ja huonompaan ennusteeseen. Nrf2 liittyi epiteelimesenkyymitransitio-merkkiaineen Twistin ilmentymiseen syvyyskasvun ja metastasoinnin yhteydessä. Nrf2:n säätelemät peroksiredoksiinit ilmentyivät pääosin vahvasti melanoomissa ja mitokondrioissa sijaitseva peroksiredoksiini III:n ilmentyminen liittyi melanooman syvyyskasvuun. Kuitenkin peroksiredoksiini I vähentyi taudin muuttuessa hyvänlaatuisista luomista pahanlaatuiseksi melanoomiksi. Levyepiteelikarsinoomassa havaittiin klaudiini 1:n ilmentymisen vähenemistä ja klaudiini 2:n lisääntymistä, jotka johtavat epiteelin läpäisykyvyn lisääntymiseen.

Levyepiteelikarsinooma ja melanooma aiheuttavat runsaasti ihosyövän sairastavuutta ja kuolleisuutta. Ihomelanooman taudinkulku vaihtelee paljon yksilöstä toiseen ja ennuste on kovin huono taudin lähettäessä etäpesäkkeitä. Uusia merkkiaineita kaivataan ohjaamaan melanooman hoitoa ja arviomaan potilaan tautitaakkaa sekä ennustetta. Väitöskirjatyön mukaan soluvaurioilta suojaava Nrf2:n edistää melanoomasolujen selviytymistä oksidatiiviselta stressiltä. Koska onkologisten hoitojen teho perustuu usein happiradikaalien aiheuttamaan soluvaurioon, Nrf2-esto voisi tarjota keinon lisätä syöpäkudoksen herkkyyttä lääkehoidoille sekä estää syöpäsolun selviytymissignalointia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024