Oksidatiivinen stressi munasarjasyövän synnyssä ja ennusteessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Väitöksen aihe

Oksidatiivinen stressi munasarjasyövän synnyssä ja ennusteessa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Marjo Pylväs-Eerola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, naistentaudit ja synnytykset

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Annika Auranen, Tampereen yliopistollinen sairaala

Kustos

Professori Ulla Puistola, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Oksidatiivinen stressi huonontaa ennustetta munasarjasyövässä

Väitöstutkimuksessa hapen aiheuttamaa oksidatiivista stressiä esiintyi munasarjakasvaimissa. Munasarjasyövässä oksidatiivinen stressi oli yhteydessä huonompaan tautiennusteeseen ja vastustuskyvyn kehittymiseen eniten käytettyjä platinapohjaisia solunsalpaajia kohtaan. Oksidatiivista stressiä oli enemmän seroosissa ja endometrioidissa munasarjasyöpätyypissä. Munasarjasyövässä esiintyi syövän kantasolumerkkiaineita, ja ne olivat yhteydessä huonontuneeseen hoitovasteeseen platinapohjaisille solunsalpaajille.

Munasarjasyöpä on kohtalaisen yleinen, mutta sen perimmäinen syntymekanismi on epäselvä. Lisäksi eri alatyypeillä syntymekanismit näyttävät poikkeavan toisistaan. Oksidatiivisen stressin on todettu olevan yhteydessä useiden syöpien syntymiseen, mutta munasarjasyövässä aiheesta ei ole juurikaan tutkimustietoa. Vapaat radikaalit ovat hapen johdannaisia. Niitä muodostuu jatkuvasti soluissa soluhengityksen sivutuotteena, ja niillä on tärkeä merkitys normaaleissa solun toiminnoissa. Oksidatiivinen stressitilanne syntyy, jos vapaiden radikaalien tuotanto ylittää antioksidatiivisen puolustusjärjestelmän.

Munasarjasyöpä on yksi merkittävistä syöpäkuolleisuuden aiheuttajista naisilla Suomessa. Vaikka yleensä platinapohjaisella solunsalpaajahoidolla saadaan hyvä vaste, suurimmalla osalla hoidetuista potilaista tauti uusii ja kehittyy vastustuskyky platinapohjaisille solunsalpaajille. Tämä on suuri ongelma munasarjasyövän hoidossa. Osaa syövän soluista kutsutaan kantasoluiksi. Nämä solut voivat selvitä solunsalpaajahoidoista, ja niiden epäillään olevan yhteydessä vastustuskyvyn kehittymisessä platinapohjaisia solunsalpaajia kohtaan.

Työssä tutkittiin vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita ja antioksidatiivisia säätelijöitä hyvänlaatuisissa, rajalaatuisissa munasarjasyöpäkasvaimissa kasvainkudoksesta ja potilaiden verinäytteistä. Lisäksi selvitettiin syövän kantasolumerkkiaineiden esiintymistä munasarjasyövässä kasvainkudoksesta. Tutkittujen merkkiaineiden pitoisuuksia verrattiin kliinisiin potilastietoihin.

Väitöskirjan tulokset auttavat ymmärtämään munasarjasyövän syntymekanismeja ja suunnittelemaan uusia hoitovaihtoehtoja erityyppisissä munasarjasyövissä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024