Olosuhteista riippuva vaihtelu heinä–sieni symbioosissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT115)

Väitöksen aihe

Olosuhteista riippuva vaihtelu heinä–sieni symbioosissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Miia Kauppinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologian ja genetiikan yksikkö

Oppiaine

Kasviekologia

Vastaväittäjä

Professori Anna-Liisa Laine, Helsingin yliopisto

Kustos

Intendentti Anna Liisa Ruotsalainen, Kasvimuseo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Heinien ja sienten väliset yhteydet ovat hyvin vaihtelevia

Lähes kaikki kasvit elävät läheisessä vuorovaikutuksessa erilaisten symbionttisten sienten kanssa. Esimerkkejä kasvien kanssa elävistä sienistä ovat muun muassa sienijuuren muodostavat mykorritsat sekä erilaiset kasvien sisällä elävät endofyyttiset sienet. Perinteisesti monien näiden kasvi-sieni-vuorovaikutusten on oletettu olevan molempia osapuolia hyödyttäviä, mutta viimeaikaiset tutkimukset osoittavat symbionttisten suhteiden olevan vaihtelevia.

Tässä väitöskirjatyössä tarkasteltiin heinien ja niiden kanssa vuorovaikutuksessa elävien sienisymbioosien vaihtelevuutta. Väitöskirjassa tutkittiin kokeellisesti, kuinka juurisienet kolonisoivat heiniä erilaisissa luonnon- ja kasvihuoneolosuhteissa, kuinka lehtien sieniendofyytit vaikuttivat heinien menestymiseen ja edesauttoivatko endofyytit heinien sopeutumista paikallisiin ja/tai vieraisiin elinympäristöihin.

Työssä myös arvioitiin lehtiendofyyttien käyttömahdollisuuksia muun muassa maataloudessa keskittyen erityisesti niiden hyödyntämiseen Euroopassa. Väitöstutkimuksen mukaan heinien sienisymbiontit ovat luonnollisissa olosuhteissa yleisiä, mutta odotusten mukaisesti heinien ja sienien väliset vuorovaikutukset ovat hyvin vaihtelevia ja riippuvat sekä ympäristöstä että heinien alkuperästä. Tämän vuoksi näiden sienien vaikutuksia heiniin on vaikea ennustaa luonnollisissa ympäristöissä.

Vaikka selkeää näyttöä sienien tuottamista hyödyistä luonnollisissa ympäristöissä ei tutkimuksessa löydetty, tutkimus osoitti, että lehtiendofyyttejä voidaan hyödyntää maataloudessa ja että niillä voi olla myös muita potentiaalisia käyttökohteita. Euroopan maataloudessa niiden käyttö on kuitenkin lähes olematonta, minkä vuoksi lisää tutkimusta tarvitaan selvittämään lehtiendofyyttien hyödyntämisen edellytyksiä Euroopassa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024