Organometallilähtöaineiden valmistus, karakterisointi ja käyttö rautaa sisältävien ryhmän 4 siirtymämetallidiselenidiohutkalvojen CVD-kasvatuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa sali L6

Väitöksen aihe

Organometallilähtöaineiden valmistus, karakterisointi ja käyttö rautaa sisältävien ryhmän 4 siirtymämetallidiselenidiohutkalvojen CVD-kasvatuksessa

Väittelijä

Filosofian maisteri /Master of Science Clara Sanchez Perez

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Epäorgaaninen kemia / Inorganic chemistry

Vastaväittäjä

Professori Andrew L. Hector, University of Southampton, UK

Kustos

Dosentti Raija Oilunkaniemi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusien metalliselenidipinnoitemateriaalien kehitys valosähkösovellutuksiin

Väitöstyössä tutkittiin viiden organometalliyhdisteen mahdollista käyttöä lähtöaineena valmistettaessa puolijohtavia valoa absorboivia pinnoitteita. Tällaisia materiaaleja voidaan hyödyntää aurinkokennoissa.

Hyvän lähtöaineen vaatimuksena on, että kaikki kiteisessä ohutkalvopinnoitemateriaaleissa tarvittavat alkuaineet voidaan saattaa pinnalle yksivaiheisen prosessin avulla. Tässä tutkimuksessa lähtöaineiden suunnittelussa on otettu huomioon yhdisteiden kolmiuloitteinen rakenne siten, että alkuaineiden avaruudellinen suhde on mahdollisimman samanlainen kuin lopullisessa pinnoitteessa. Ilma- ja kosteusherkät lähtöaineet karakterisoitiin useilla spektroskooppisilla ja rakennetutkimusmenetelmillä.

Kaikille lähtöaineille selvitettiin mahdollisimman hyvät olosuhteet kiteisen pinnoitteen kasvamisen optimoimiseksi hyödyntäen paine- ja lämpötilaprofiileja. Tutkimustyössä hyödynnettiin paikallisesti rakennettua CVD-laitteistoa, joka mahdollisti sekä pinnoitteen että pulverimateriaalin samanaikaisen valmistamisen.

Tutkimuksessa todettiin, että kolmen materiaalin optimoitu synteesisaanto oli riittävän hyvä täyttämään teolliset vaatimukset. Pinnoitteet olivat puhtaita kiteisiä faaseja ja niiden optinen energiakuilu soveltuu ohutkalvojen käyttöön kestävissä ja edullisissa valosähkösovellutuksissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024