Pään ja kaulan syöpä: potilaiden ominaisuudet, hoitoon hakeutuminen ja pitkäaikaisennuste

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 6. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/61028697876?pwd=RCtwU29SUlpmMzBtOFZDd29IVytmUT09

Väitöksen aihe

Pään ja kaulan syöpä: potilaiden ominaisuudet, hoitoon hakeutuminen ja pitkäaikaisennuste

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Janne Väisänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO

Oppiaine

korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Vastaväittäjä

Professori Jaakko Pulkkinen, Turun yliopistollinen keskussairaala

Kustos

Professori Olli-Pekka Alho, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Potilaan ominaisuudet, hoitoon hakeutuminen ja pitkäaikaisennuste pään ja kaulan alueen syövissä

Pään ja kaulan syövässä ennustetta heikentävät diagnoosin viivästyminen, syövän uusiutuminen ja kilpailevat kuoleman syyt. Potilaisiin liittyvät tekijät, jotka voivat johtaa viivästyneeseen hoitoon hakeutumiseen, ovat osittain tuntemattomia. Lisäksi uusiutumien erityispiirteistä sekä uusiutumien ja kilpailevien kuolemansyiden vaikutuksista ennusteeseen on rajoitetusti tietoa.

Väitöskirjatyön tarkoituksena oli selvittää, onko pään ja kaulan syöpäpotilailla ominaisuuksia, jotka liittyvät viivästyneeseen hoitoon hakeutumiseen, tutkia uusiutuvan kurkunpään syövän erityispiirteitä ja ennustetta uusiutuman jälkeen sekä kilpailevien kuolemansyiden vaikutusta pitkän aikavälin ennusteeseen. Tutkittavana oli kolme potilasryhmää. Potilaan ominaisuuksia ja viivästynyttä hoitoon hakeutumista selvitettiin 85:n pään ja kaulan syöpäpotilaan aineistosta. Kurkunpääsyövän uusiutumien erityispiirteitä ja ennustetta tutkittiin 316 potilaan aineistosta. Kilpailevien kuolemansyiden vaikutusta pitkäaikaisennusteeseen selvitettiin 220:n suu-, nielu- tai kurkunpääsyöpäpotilaan aineistosta.

Lääkäripelko, kivuttomuus ja syövän epäilemättömyys viivästyttivät hoitoon hakeutumista. Kurkunpäänsyövässä heikentynyt fyysinen suorituskyky, kaulan etäpesäkkeet primaarivaiheessa ja muu kuin kirurginen hoito olivat uusiutuman riskitekijöitä. Potilailla, joilla oli muu kuin paikallisuusiutuma tai uusiutuva supraglottinen kasvain, ennuste oli huono. Kilpailevien kuolinsyiden osalta korkea ikä ja liitännäissairaudet ennustivat kuolemaa muuhun kuin pään ja kaulan syöpään. Suuri kasvain, korkea ikä, nielusyöpä ja kaulan imusolmukkeisiin laajalti levinnyt tauti ennustivat kuolemaa pään ja kaulan syöpään. Potilaat menettivät huomattavan määrän elinvuosia, vaikka he selvisivätkin syövästään. Keuhkot olivat yleisin toisen primäärisyövän paikka, ja kuolleisuus siihen erittäin korkea.

Työn tulokset viittaavat siihen, että pään ja kaulan syöpäpotilaat ovat usein tavallisia vanhuksia, ja terveydenhuollon ammattilaisten ei pidä sivuuttaa tyypillisiä oireita. Näyttää myös siltä, että tarvitaan enemmän terveyskasvatusta pään ja kaulan syövän oireiden suhteen. Kurkunpääsyövän, ja etenkin supraglottisten kasvainten, primäärihoidon tulee olla riittävän aggressiivista.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024