Paikkasidonnaisen joukkoälyn tehokkuus, käyttökelpoisuus ja käyttäytymismallit

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Paikkasidonnaisen joukkoälyn tehokkuus, käyttökelpoisuus ja käyttäytymismallit

Väittelijä

Master of Science Jorge Goncalves

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan osasto

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Albrecht Schmidt, University of Stuttgart, Saksa

Kustos

Professori Vassilis Kostakos, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Joukkoistaminen toimii myös paikkasidonnaisesti toteutettuna

Joukkoälyn hyödyntämistä erilaisten tehtävien ratkomiseen mobiili- ja verkkoteknologioiden avulla on tutkittu paljonkin, mutta fyysiseen paikkaan kytkeytyvää joukkoistamista toistaiseksi vähän.

Väitöskirja lisää tutkimustietoa paikkasidonnaisten joukkoistamisteknologioiden käyttökelpoisuudesta ja tehokkuudesta sekä tarjoaa alustavaa tietoa tehtäviä ratkovan ihmisjoukon käyttäytymismalleista.

Väitöskirja sisältää neljä tapaustutkimusta, joissa ihmisille oli tarjolla erilaisia tehtäviä heidän arkisten kulkuväyliensä varrelle sijoitetuissa julkisissa näytöissä tai tableteissa: esimerkiksi malariasolujen luokittelua, avainsanojen luomista paikallissijainneista ja henkilöiden tunnetilan arviointia videosilueteista.

Tutkimuksen mukaan paikkasidonnaisesti toteutettaviksi sopivat parhaiten lyhyet, yksinkertaiset, mutta samalla tarpeeksi monipuoliset tehtävät. Joukkotyöhön osallistumiseen tarvitaan motivaatiota, jonka ylläpitämistä eri keinoin on tärkeä pohtia jo tehtävien suunnitteluvaiheessa. Osallistumishalukkuutta voi lisätä pelillistämisellä tai palkitsemisella.

Väitöstutkimuksen mukaan tarkoituksenmukaisesti toteutetut joukkoälytehtävät tuottavat luotettavaa tietoa jopa monimutkaisissa käyttöympäristöissä, kuten paikkasidonnaisia teknologioita hyödyntävissä julkisissa tiloissa. Paikkasidonnainen joukkoistaminen voi toimia siinä missä muut joukkoistamistavat ja -teknologiat. Erityisenä vahvuutena on mahdollisuus saada tietty paikkaan sidottu ihmisjoukko tekemään työtä yhdessä ja hyödyntää paikallistason tietämystä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024