Painon kehityksen yhteys hormonaalisiin muuttujiin ja lisääntymisterveyteen syntymästä keski-ikään Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Väitöksen aihe

Painon kehityksen yhteys hormonaalisiin muuttujiin ja lisääntymisterveyteen syntymästä keski-ikään Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Johanna Laru

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö, Medical Research Center (MRC)

Oppiaine

Naistentaudit ja synnytykset

Vastaväittäjä

Dosentti Tiina Laine, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Laure Morin-Papunen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lapsuusiän kasvu ja äidin lihavuus vaikuttavat myöhempään lisääntymisterveyteen

LL Johanna Larun väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että varhaislapsuuden matala painoindeksi pojilla ja keskilapsuuden ja murrosiän lihavuus tytöillä olivat yhteydessä lapsettomuusongelmiin ja riskiin jäädä myöhemmin tahattomasti lapsettomaksi siviilisäädystä riippumatta. Pojilla äidin lihavuus liittyi merkittävästi itsenäisenä riskitekijänä myöhempään mieshormonivajeeseen viitaten siihen, että raskauden aikaiset aineenvaihdunnalliset tekijät vaikuttavat merkittävästi myöhempään hormonaalisen toimintaan. Sekä naisilla, joilla todettiin munasarjojen monirakkulaoireyhtymä että miehillä, jotka kärsivät mieshormonivajeesta, todettiin suurempi painon kertyminen jo varhaislapsuudessa, ja painoindeksi pysyi korkeampana kuin kontrolleilla aina keski-ikään saakka. Tytöillä matalampi syntymäpaino ja ennenaikaisuus lisäsivät riskiä munasarjojen monirakkulaoireyhtymään.

Väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin raskauden aikaisten tekijöiden, syntymäpainon ja painoindeksin kehityksen vaikutusta hormonaalisiin muuttujiin ja lisääntymisterveyteen sekä naisilla että miehillä keski-ikään saakka. Tutkimus-aineisto koostui Pohjois-Suomen syntymäkohortista 1966, johon yhdistettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syntymärekisterin tietoja. Tutkimusaineisto mahdollisti useiden sekoittavien tekijöiden, kuten sosioekonomisen aseman, elintapojen, siviilisäädyn, lapsitoiveen ja aikuisiän lihavuuden, huomioimisen analyyseissa.

Tämän tutkimuksen tulokset korostavat synnyttäjien ylipainon ja lapsuusiän lihavuuden ehkäisemisen sekä optimaalisen kasvun tukemisen tärkeyttä, varsinkin kun otetaan huomioon lihavuuteen liittyvät muut terveysriskit ja synnyttäjien ylipainon jatkuva lisääntyminen. Aiempien tutkimusten mukaan lihavuus aiheuttaa monien sairauksien lisäksi merkittäviä lisääntymisterveyden ongelmia ja lisää riskiä lapsettomuudelle. Aikuisiän lihavuuden on osoitettu lisäävän naisilla munasarjojen monirakkulaoireyhtymän ja miehillä mieshormonivajeen riskiä, ja murrosiän lihavuus on liitetty sekä lapsettomuuteen että todennäköisyyteen löytää kumppani. Tässä tutkimuksessa poikien matala painoindeksi varhaislapsuudessa ja tyttöjen korkeampi painoindeksi murrosiässä liittyivät suurentuneeseen riskiin jäädä tahattomasti lapsettomaksi. Toisaalta taas poikien varhaislapsuuden korkeampi painoindeksi vaikutti suojaavan lapsettomuusongelmilta. Tämä on uusi löydös. Korkeampi painoindeksi varhaislapsuudessa voi liitttyä suurempaan lihasmassaan, mutta lisätutkimuksia löydöksen varmistamiseksi tarvitaan. Myös äidin lihavuuden vaikutus myöhempään poikalapsen mieshormonivajeeseen on uusi löydös. Tähän liittyy useita sekottavia tekijöitä ja löydös vaatii lisäselvittelyjä.
Viimeksi päivitetty: 19.5.2023