Pakotetun jäähdytyksen vaikutus suurlujuusterästen hitsauksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/68589304056

Väitöksen aihe

Pakotetun jäähdytyksen vaikutus suurlujuusterästen hitsauksessa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Juhani Markus Laitila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Materiaali- ja konetekniikka

Oppiaine

Tuotantotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Antti Salminen, Turun yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Dosentti Mika Lohtander, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Kustos

Professori Jari Larkiola, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Pakotetun jäähdytyksen vaikutus suurlujuusterästen hitsauksessa

Väitöstutkimuksessa tutkittiin ulkoisen jäähdytyksen vaikutusta korkealujuusteräksien hitsaukseen. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää ulkoisen jäähdytyksen vaikutus syntyneen liitoksen mekaanisiin ominaisuuksiin sekä määritellä optimaalinen lämpötila, johon hitsi tulisi jäähdyttää. Toisena tavoitteena oli tutkia, kuinka merkittävä vaikutus tällä jäähdytyksellä voisi olla tuotantoaikaan.

Tutkimuksessa huomattiin, että kun ulkoisen jäähdytyksen avulla hitsattu sauma jäähdytettiin yleisesti käytössä olevaan sataan celsiusasteeseen, hitsin mekaaniset ominaisuudet paranivat tai pysyivät muuttumattomina. Lisäksi tutkimuksessa löydettiin, että ulkoisella jäähdytyksellä saatiin aikaan merkittäviä eroja teräksien mikrorakenteissa hitsauksen aiheuttaman lämpövyöhykkeen alueella.

Hitsauksen jälkeisestä jäähtymisajasta onnistuttiin karsimaan pois 30,8–83,6 % riippuen käytetystä lämmöntuonnista, levyn paksuudesta ja työlämpötilasta.

Ulkoisella jäähdytyksellä siis ei ollut negatiivisia vaikutuksia syntyneen liitoksen mekaanisiin ominaisuuksiin. Lisäksi ottamalla tutkitun kaltainen ulkoinen jäähdytys käyttöön voitaisiin hitsattujen rakenteiden tuotantoaikaa nopeuttaa merkittävästi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024