Palvelupolkujen personointi digitaalisissa terveyspalveluissa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L6, https://oulu.zoom.us/j/69265102966?pwd=dmw1U2FUZUV2ZGtQaWZLVlEvQlluUT09

Väitöksen aihe

Palvelupolkujen personointi digitaalisissa terveyspalveluissa.

Väittelijä

Filosofian maisteri Olli Korhonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S)

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Jonna Häkkilä, Lapin yliopisto

Kustos

Professori Minna Isomursu, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Palvelupolkujen personointi digitaalisissa terveyspalveluissa

Tämän väitöstutkimuksen päätuloksen muodostavat väitöskirjassa esitettävät kolme personoinnin filtteriä, jotka kuvaavat teknologian rooleja digitaalisten terveyspalvelupolkujen personoinnissa. Personoinnin filtterit ovat:

(1) kontekstuaalinen filtteri, missä teknologian rooli on huomioida terveydenhuollolle keskeisiä personoinnin parametreja

(2) datavetoinen filtteri, missä teknologian rooli on huomioida kerääntyneestä datasta nousevia personoinnin parametreja

(3) käyttäjäkeskeinen filtteri, missä teknologian rooli on huomioida terveyspalveluiden käyttäjän ominaisuuksia ja mieltymyksiä personoinnin parametreina.

Väitöskirjan tulokset täydentävät tietojärjestelmätieteiden tutkimuskentässä esitettyjä personoinnin lähestymistapoja ja luokituksia, keskittymällä personoinnin suunnitteluun digitaalisten terveyspalveluiden tasolla. Käytännön näkökulmasta väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa personoituja palvelupolkuja terveydenhuoltoon. Tietojärjestelmätieteissä personoinnin suunnittelu, lähestymistavat ja luokitukset, keskittyvät pääasiassa teknologiseen artefaktiin. Personoinnin suunnittelu ei niinkään tarkastele teknologian roolia laajemmin digitaalisten palveluiden tasolla.

Tässä väitöskirjassa hyödynnettiin palvelupolun käsitettä, sen mahdollistaessa personoinnin laajemman tarkastelun teknologisen artefaktin sijaan. Väitöstutkimus tarkasteli tutkittavaa ilmiötä monitapaustutkimuksen kautta, eri terveydenhuollon konteksteissa ja hyödynsi laadullisia tutkimusmenetelmiä aineiston keräämisessä ja analysoinnissa. Väitöstutkimuksen päätuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa personoituja palvelupolkuja terveydenhuoltoon, mutta tuloksia voidaan tulevassa pyrkiä soveltamaan muihinkin konteksteihin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024