Parasetamoli vastasyntyneen tehohoidossa: akuutit ja pitkäaikaisvaikutukset.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/my/oulu.ped.jatko

Väitöksen aihe

Parasetamoli vastasyntyneen tehohoidossa: akuutit ja pitkäaikaisvaikutukset.

Väittelijä

Lääketieteen kandidaatti Sanna Juujärvi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Petteri Hovi, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Mika Rämet, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Parasetamoli on turvallinen ja tehokas lääke vastasyntyneiden hoidossa

Väitöstutkimuksessa todettiin, että parasetamoli on turvallinen lääke vastasyntyneiden tehohoidossa huomioiden sen varhaisia ja pitkäaikaisvaikutuksia. Parasetamolin havaittiin olevan myös tehokas lääke avoimen valtimotiehyeen hoidossa.

Valtimotiehyt on normaali verenkierron rakenne sikiöaikana, ja se sulkeutuu pian täysiaikaisen vauvan syntymän jälkeen. Ennenaikaisesti syntyneillä keskosilla on kuitenkin kohonnut riski valtimotiehyeen auki jäämiselle, mikä puolestaan lisää riskiä muulle pitkäaikaissairastavuudelle.

Parasetamoli on käsikauppalääke. Sitä on käytetty vuosikymmeniä ja nykypäivänä se on yksi käytetyimmistä lääkkeistä maailmanlaajuisesti kivun ja kuumeen hoidossa. Pienten lasten ja vastasyntyneiden hoidossa sen käyttö on ollut kuitenkin rajoitetumpaa. Oulun yliopistosairaalassa suonensisäinen parasetamoli otettiin käyttöön vastasyntyneiden tehohoidossa vuonna 2009. Tällä hetkellä parasetamolia käytetään myös heille kivun ja epämukavuuden hoidossa, mutta uusia käyttökohteita parasetamolille on tutkittavana.

Tässä työssä tutkittiin heti syntymän jälkeen tehohoidon aikana parasetamolia saaneita täysiaikaisia vastasyntyneitä sekä ennenaikaisesti syntyneitä keskosia. Heidän varhais- ja pitkäaikaissairastavuuttaan ensimmäisen viiden ikävuoden aikana verrattiin kontrollipotilaisiin, jotka eivät olleet saaneet parasetamolia syntymän jälkeen. Tiedot lääkärien toteamista pitkäaikaissairauksista saatiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Lisäksi hyvin ennenaikaisesti syntyneiden keskosten seurantaryhmälle tehtiin neurologisen kehityksen seurantatutkimus sekä sydämen ultraäänitutkimus kahden vuoden iässä. Lisäksi työssä tutkittiin erittäin ennenaikaisesti syntyneiden keskosten avoimen valtimotiehyeen toteutuneita hoitoja. Avointa valtimotiehyettä voidaan hoitaa lääkkeellisesti tai leikkauksella. Työssä verrattiin parasetamolia saaneiden keskosten ja kontrollipotilaiden avoimen valtimotiehyeen hoitojen tarvetta. Kontrollipotilaat eivät olleet saaneet parasetamolia hoidossaan syntymän jälkeen. Suurin osa täysiaikaisten vastasyntyneiden ensimmäisistä elinpäivistä sujuu ongelmitta, mutta noin joka kuudes (15-20%) tarvitsee varhaisvaiheen hoitoa. Vähäisetkin hoitotoimenpiteet voivat rasittaa pientä vastasyntynyttä, jolloin kivun ja epämukavuuden hoito on tärkeää. Sen vuoksi uusien hoitokeinojen ja lääkkeiden tutkiminen on tärkeä tutkimusaihe nyt sekä tulevaisuudessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024