Parkinsonin taudin itsehoidon tukeminen teknologian avulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Parkinsonin taudin itsehoidon tukeminen teknologian avulla

Väittelijä

Filosofian maisteri Elina Kuosmanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Jokapaikan tietotekniikka

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Cecilia Mascolo, Cambridgen yliopisto

Kustos

Dosentti Denzil Ferreira, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Parkinsonin taudin itsehoidon tukeminen teknologian avulla

Parkinsonin tauti on parantumaton hermostoa rappeuttava sairaus. Parkinsonin tautiin liittyy monenlaisia oireita, kuten vapinaa, jäykkyyttä ja liikkeiden hitautta, ja oireet vaikuttavat merkittävästi potilaan elämään. Itsehoito on tärkeä osa elämää kroonisen taudin kanssa. Toimia, joilla yritetään vähentää sairauden vaikutuksia päivittäiseen elämään, kutsutaan itsehoitokeinoiksi. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusia sovelluksia tukemaan Parkinsonin potilaiden itsehoitoa.

Kehitimme STOP-mobiilisovelluksen oireiden itsearviointiin ja lääkityksen aikataulun seurantaan. Osoitimme, että kiihtyvyysanturin dataa voidaan käyttää vapinan ja lääkevaikutuksen havainnointiin.

Digitaalisissa piirtotehtävissä Parkinsonia sairastavien ja ikätasoisten verrokkien piirtosuoritus eroaa. Tutkimuksessa saatiin selville, että Parkinsonia sairastavat ovat valmiita käyttämään digitaalisia työkaluja lääkityksen ja oireiden seurantaan, jos kerätyn datan voi jakaa hoitohenkilöstön kanssa hoidon laadun parantamiseksi.

Toinen kehittämämme sovellus on avoin selaintyökalu PDCareBox Parkinsonin taudin itsehoitokeinojen hakuun. Työkalun itsehoitokeinot on kerätty ja vertaisarvioitu Parkinsonin potilailta joukkoistamalla. Vertaistuotettu data on toimintakelpoista, ymmärrettävää ja arkipäivän kontekstissa, ja se täydentää lääketieteellistä tietoa. PDCareBox tarjoaa organisoidun tavan kokemusperäisen tiedon jakamiseen.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023