Pelillinen mobiilisovellusinterventio kouluikäisten lasten päiväkirurgisella hoitopolulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali 101 A (Aapistie 5A). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/63547997607?pwd=MDFwblY3bTRteitYdXlja0RZSzgzQT09

Väitöksen aihe

Pelillinen mobiilisovellusinterventio kouluikäisten lasten päiväkirurgisella hoitopolulla

Väittelijä

Terveystieteiden Maisteri, TtM Arja Rantala

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Katja Joronen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Kustos

Professori Tarja Pölkki, Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Lisää tapahtuma kalenteriin

Pelillinen mobiilisovellus vähentää lapsen ahdistusta ja pelkoa päiväkirurgisella hoitopolulla ja lisää vanhempien tyytyväisyyttä

Pelillinen mobiilisovellus lapsen päiväkirurgisella hoitopolulla vähentää lapsen kokemaa ahdistusta ja pelkoa, sekä lisää vanhempien tyytyväisyyttä lapsen hoitopolkuun. Mobiilisovellusta voidaan hyödyntää tiedon, hoidon ja ohjauksen apuvälineenä hoitopolun eri vaiheissa. Lisäksi lapsi, perhe ja hoitohenkilökunta voivat kommunikoida ja varmistaa yhteydenpidon sovelluksen avulla. Lapsi ja perhe voidaan valmistella tulevaan toimenpiteeseen sovelluksen avulla. Tutkimuksessa kehitettiin interventio pelillisen mobiilisovelluksen vaikuttavuuden arvioimiseksi lasten päiväkirurgiselle hoitopolulle.

Terveystieteiden maisteri Arja Rantala selvitti väitöskirjatyössään, millaisia sovelluksia oli käytettävissä lasten päiväkirurgisella hoitopolulla maailmanlaajuisesti ja mikä niiden vaikuttavuus oli lasten ahdistuneisuuden, pelon ja kivun vähenemisessä. Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa oli mukana 722 lasta kahdeksassa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa. Osalla lapsista oli käytössään tavallisia kännykkäpelejä, videoita omissa puhelimissaan tai Ipadillä, osalla lapsista oli käytössä virtuaalilasit mennessään toimenpiteeseen. Lisäksi lapsi oli voinut saada käyttöönsä sairaalaympäristöön kehitetyn, lasta ja perhettä valmentavan pelisovelluksen.

Sovellukset, jotka olivat joko lasta aktivoivia sovelluksia tai passiivisia sovelluksia, vähensivät lapsen ahdistuneisuutta ja pelkoa. Sovellus vei lapsen huomion kipua tai pelkoa tuottavasta tilanteesta, ja sitä kautta helpotti lasta myös leikkauksen jälkeisessä vaiheessa toipumaan toimenpiteestä.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa terveydenhuollon asiantuntijoita haastateltiin pelillisen mobiilisovelluksen tarpeista hoitopolulle. Asiantuntijat toivoivat pelillisen sovelluksen valmistavan lapsen ja perheen tulevaan toimenpiteeseen ja pelillisen sovelluksen toimivan tuen, hoidon ja ohjauksen apuvälineenä. Hyvä valmistelu voisi asiantuntijoiden mukaan vähentää toimenpiteen peruuntumisia.

Lisäksi kyselytutkimuksessa kartoitettiin 31 lapsen vanhemman kokemuksia nykyisen hoitopolun haasteista ja tarpeista pelilliselle sovellukselle. Hoitopolun haasteet liittyivät ohjaukseen, lapsen ja perheen tukemiseen sekä lapsen osallistamiseen omalle hoitopolulle. Vanhemmat toivoivat pelillisen sovelluksen mahdollistavan yhteydenpidon hoitohenkilökunnan ja perheen välillä. Vanhemmat toivoivat myös sovelluksen mahdollistavan hyvän valmistautumisen hoitopolun eri vaiheisiin.

Tutkimuksen tulosten pohjalta kehitettiin pelillinen mobiilisovellusinterventio, jossa päiväkirurgiseen toimenpiteeseen tulevat lapsen arvottiin kahteen ryhmään. Interventioryhmässä olevat lapset valmisteltiin tulevaan toimenpiteeseen lasten omaan puhelimeen ladattavan pelillisen mobiilisovelluksen avulla. Lisäksi kaikilla lasten vanhemmilla oli käytettävissä hoitopolkusovellus, jonka avulla perhe sai tarvittavan informaation lapsen toimenpiteestä. Väitöstutkimuksen yhteenveto-osiossa esitetään intervention protokolla. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää, kun kehitetään erilaisia sovelluksia lasten päiväkirurgiselle hoitopolulle.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024