Perinnöllinen rintasyöpäalttius – eksomisekvensoinnilla löydetyt harvinaiset kandidaattialleelit

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Dentopolis, sali H1091

Väitöksen aihe

Perinnöllinen rintasyöpäalttius – eksomisekvensoinnilla löydetyt harvinaiset kandidaattialleelit

Väittelijä

Filosofian maisteri Susanna Koivuluoma

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Eveliina Salminen, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Katri Pylkäs, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Perinnöllinen rintasyöpäalttius – eksomisekvensoinnilla löydetyt harvinaiset kandidaattialleelit

Väitöstutkimuksessa etsittiin uusia rintasyövälle altistavia harvinaisia perinnöllisiä tekijöitä pohjoissuomalaisista rintasyöpäpotilaista, joilla oli viitteitä perinnöllisestä rintasyöpäalttiudesta. Tutkimuksessa hyödynnettiin eksomisekvensointia, joka on perimän koodaavaan osaan keskittyvä uuden sukupolven sekvensointimenetelmä.

Eksomisekvensoinnin avulla löydettiin mutaatio SERPINA3-geenissä ja tämän mutaation havaittiin olevan yleisempi rintasyöpäpotilaiden aineistossa verrattuna terveeseen kontrolliaineistoon. Tulosten perusteella kyseisen mutaation kantajilla on kohtalainen, noin kolminkertainen riski sairastua rintasyöpään. SERPINA3-geeni toimii seriiniproteaasi-inhibiittorina ja sen on raportoitu toimivan muun muassa tulehdusreaktiossa ja ohjelmoidussa solukuolemassa.

Tutkimuksessa havaittiin myös erittäin harvinainen proteiinitrunkaatiomutaatio TINF2-geenissä. Muissa tutkimuksissa on aikaisemmin raportoitu, että samankaltaiset mutaatiot tässä geenissä aiheuttavat korkeaa syöpäriskiä ja muita vakavia sairauksia. Tässä väitöstutkimuksessa tutkittu TINF2-mutaatio on tulosten perusteella yleisempi rintasyöpäaineistossa kuin terveissä kontrolleissa ja korkeintaan kohtalaisen rintasyöpäriskin aiheuttava tekijä. TINF2-geeni kuulu shelterin-kompleksiin, jonka tehtävänä on ylläpitää ja suojella telomeerien pituutta.

Tässä väitöstutkimuksessa arvioitiin myös harvinaisen CHEK2-geenin mutaation merkitystä rintasyövässä. Kyseinen mutaatio on rikastunut Pohjois-Pohjanmaalla ja se luokitellaan merkitykseltään epävarmaksi variantiksi rintasyövän suhteen. Tutkimus osoitti, että mutaation esiintyvyys on samanlainen rintasyöpätapauksissa ja terveissä kontrolleissa. Tulosten perusteella kyseinen mutaatio ei todennäköisesti altista rintasyövälle ja siten se voidaan luokitella todennäköisesti harmittomaksi. CHEK2-geeni toimii DNA:n vaurioiden korjauksessa ja se on tunnettu rintasyöpäalttiusgeeni.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja sairastumisriskiin vaikuttavat erityisesti perinnölliset alttiustekijät. Esimerkiksi BRCA1, BRCA2 ja PALB2-geeneissä tunnetaan korkean rintasyöpäriskin aiheuttavia mutaatioita. Mittavista tutkimuksista huolimatta vain noin puolet perinnöllisistä altistavista tekijöistä on löydetty. Uusien rintasyövälle altistavien mutaatioiden tunnistaminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa paremman perinnöllisyysneuvonnan ja taudin varhaisemman diagnosoinnin.
Viimeksi päivitetty: 19.5.2023