Plasmoniresonanssiin perustuvat kultananopartikkelit biokuvantamiseen ja sensorisovelluksiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Plasmoniresonanssiin perustuvat kultananopartikkelit biokuvantamiseen ja sensorisovelluksiin

Väittelijä

Master of Science Olga Bibikova

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Optoelektroniikan ja mittaustekniikan tutkimusyksikkö (OPEM)

Oppiaine

Optoelektroniikka ja mittaustekniikka

Vastaväittäjä

Professori Walter Blondel, University of Lorraine, Ranska

Toinen vastaväittäjä

Tohtori Vladimir Sivakov, Leibniz Institute of Photonic Technology, Saksa

Kustos

Dosentti Matti Kinnunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Pienet kultananotähdet ovat täydellisiä ehdokkaita biologian ja lääketieteen kuvantamisen ja tunnistamisen sovelluksiin

Väitöstyö käsittelee tutkimuksia, joissa plasmoninanopartikkeleita ja erityisesti kultananotähtiä on käytetty signaalinvahvistimina biofotoniikan sovelluksissa, kuten visualisointi, elävien solujen käsittely ja kemiallinen tunnistus. Työssä verrattiin eri kokoisten ja muotoisten nanopartikkeleiden ja niiden piioksidikomposiittien optisia ominaisuuksia. Sopivimpina plasmoninanorakenteina kultananotähtiä käytettiin optisiin kuvantamismenetelmiin, kuten konfokaalimikroskopiaan ja Doppler-optiseen koherenssitomografiaan. Lisäksi kuvattiin myös kultananopartikkelien kykyä parantaa pinta-aktivoidun värähtelevän spektroskopian signaalia, mukaan lukien Raman- ja Fourier-muunnos-infrapuna-spektroskopia. Lopuksi eri kultananopartikkeleita käytettiin soluoptoporaatioon eksogeenisten aineiden läpäisevyyden lisäämiseksi.

Väitöstutkimuksessa osoitettiin nanotähtien merkittävät edut, kuten matala myrkyllisyys, suuret sironta- ja kontrastiominaisuudet, laaja plasmoniresonanssin aallonpituusalue ja sen viritettävyys sekä kyky parantaa analyyttimolekyylien signaalia värähtelyspektroskopiassa. Niinpä tutkimustulokset nanotähtien tehokkuudesta ovat laajasti käyttökelpoisia ja avaavat laajan näkökulman niiden hyödyntämiseen nanobiofotoniikassa ja biolääketieteessä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024