Ploidian ja elinkierto-ominaisuuksien vaikutukset luonnonvalinnan ja demografisten tapahtumien jälkiin metsäpuiden perimässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali B3, Metsätieteiden talo, Latokartanonkaari 7, Viikin kampus, Helsingin Yliopisto

Väitöksen aihe

Ploidian ja elinkierto-ominaisuuksien vaikutukset luonnonvalinnan ja demografisten tapahtumien jälkiin metsäpuiden perimässä

Väittelijä

Filosofian maisteri Sandra Cervantes Arango

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologia ja genetiikka

Oppiaine

Genetiikka

Vastaväittäjä

Professori John Stinchcombe, Toronton Yliopisto

Kustos

Professori Heikki Helanterä, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Luonnonvalinta männyn eri elinkierron vaiheissa

Luonnonvalinta ja demografinen historia ovat lajin geneettiseen monimuotoisuuteen vaikuttavia keskeisiä voimia, mutta vasta niiden yhteisvaikutus elinkierto-ominaisuuksien kanssa lopullisesti määrittää havaitun geneettisen muuntelun piirteet. Elinkierto-ominaisuudet, kuten lisääntymis- ja leviämisjärjestelmä vaikuttavat geenivirran määrään, mikä voi ehkäistä geneettisen muuntelun vähentymistä. Pitkä haploidi elämänvaihe voi vaikuttaa siihen miten tehokkaasti valinta poistaa haitalliset mutaatiot populaatiosta. Tässä työssä eri ploidiatason solukoiden geeniekspressioanalyysejä käytettiin satojen solukkospesifisten geenien tunnistamiseen luontaisissa
oloissa kasvavista männyistä. Luonnonvalinnan tehokkuuden määrittäminen haploideissa ja diploideissa männyn solukoissa paljasti, että puhdistava valinta oli erityisen voimakasta äidiltä peräisin olevassa haploidissa solukossa. Tässä työssä osoitetaan ensimmäisen kerran haploidia valintaa puissa, ja työ on yksi harvoista tutkimuksista, joissa on määritetty puhdistavan valinnan tehokkuus äidiltä peräisin olevassa kasvin gametofyytissä. Lisäksi seitsemälle eri tuulipölytteiselle eurooppalaiselle puulajille rekonstruoidut populaatiohistoriat osoittivat, että puiden teholliset populaatiokoot ovat olleet historiallisesti suhteellisen stabiileja ja että niissä on säilynyt runsaasti geneettistä muuntelua läpi pleistoseenikauden ilmastovaihtelujen. Yhteenvetona, työ korostaa elinkierto-ominaisuuksien osuutta siinä, miten puhdistava valinta ja populaatiohistoria vaikuttavat geneettiseen muunteluun.
Viimeksi päivitetty: 20.11.2023