Plug and Play uudelleenmuokattavissa olevat ratkaisut heterogeenisille IoT-järjestelmille

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

IT116

Väitöksen aihe

Plug and Play uudelleenmuokattavissa olevat ratkaisut heterogeenisille IoT-järjestelmille

Väittelijä

Master of Science (Technology) Konstantin Mikhaylov

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Department of Communications Engineering

Oppiaine

Wireless Communications and the Internet of Things

Vastaväittäjä

Professor Timo D. Hämäläinen, Tampere University of Technology, Finland

Kustos

Professor Markku Juntti, University of Oulu, Finland

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uuden suunnittelumenetelmän ansiosta entistä monipuolisempia esineiden Internet -laitteita

Ihmisten lisäksi myös erilaiset laitteet, koneet, palvelut ja sovellukset ovat integroituneet tiiviisti yhteen tietoverkkojen avulla muodostaen esineiden internetin (IoT, Internet of Things). Väitöskirjassa tutkitaan IoT-laitteiden suunnittelumenetelmiä ja kehitetään metodiikka, joka perustuu kahden lähestymistavan yhdistelmään: alustapohjainen verkkolaitteen suunnittelu ja sen automaattinen konfigurointi käyttötilanteeseen.

Suunnittelumenetelmiä sovelletaan sekä laitteisto- että ohjelmistokomponentteihin. Tämä vähentää kehityskustannuksia ja laitteen markkinoille tuomiseen tarvittavaa aikaa. Lisäksi se mahdollistaa muuttamisen käyttöönoton jälkeen ja uusien sovellusten kehittämisen. Menetelmän käyttökelpoisuutta esitellään kehittämällä Plug and Play –yhteensopivaa IoT-laiteympäristöä edustava laitealusta.

Uudet laitteet kootaan laitteistomoduuleista, joissa on erilaisia virtalähde-, prosessori-, lähetinvastaanotin-, ja anturilaiteyksikköjä tai niistä koostuvia kokonaisuuksia. Laitteen keskusyksikkö tunnistaa laitteiston automaattisesti ja konfiguroi sen. Väitöskirjassa dokumentoidaan, mitä teknologiaa eli laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuureja ja rajapintoja sovelluksessa on käytetty. Suunniteltujen ratkaisujen hyötyjä esitellään onnistuneilla toteutusesimerkeillä ja testituloksilla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024