Pohjois-Suomea kehittämässä. Periferia Urho Kekkosen politiikan kohteena ja vallankäytön välineenä vuosina 1950-1981

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Pohjois-Suomea kehittämässä. Periferia Urho Kekkosen politiikan kohteena ja vallankäytön välineenä vuosina 1950-1981

Väittelijä

Filosofian maisteri Matti Mäntylä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, historia

Oppiaine

Historia

Vastaväittäjä

Professori Vesa Vares, Turun yliopisto

Kustos

Professori emerita Reija Satokangas, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Urho Kekkonen ja Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomi oli Urho Kekkosen politiikan ja vallankäytön keskiössä

Urho Kaleva Kekkonen harjoitti pääministeri- ja presidenttikausinaan (1950-1981) määrätietoista periferiapolitiikkaa, joka tähtäsi Pohjois-Suomen nostamiseen muun Suomen tasolle. Pohjois-Suomen erityinen merkitys Kekkoselle tunnetaan yleisesti, mutta sitä ei aiemmin ole systemaattisesti tutkittu.

Tässä tutkimuksessa on Pohjois-Suomen näkökulmasta selvitetty, mikä oli periferian merkitys Kekkosen poliittisessa toiminnassa, toisin sanoen millaista Kekkosen Pohjois-Suomen-politiikka oli, mihin se perustui ja mitä se kertoo hänen vallankäytöstään ja suomalaisesta keskus-periferia-asetelmasta. Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu ensisijaisesti Kekkosen henkilökohtaisista asiakirjoista sekä hänen julkaistuista puheistaan ja kirjoituksistaan.

Periferian kehittäminen näyttäytyi Kekkoselle pitkälti yhteiskunnallisena oikeudenmukaisuuskysymyksenä, mutta toisaalta hän hyödynsi periferiaa valtapolitiikassaan. Vaikka Pohjois-Suomi muodosti Kekkosen vahvimman tukialueen, oli se myös hänen kommunisminvastaisen taistelunsa eturintama. Lisäksi hän kytki Pohjois-Suomen kysymykset idänpolitiikkaansa. Periferia oli siten Kekkoselle sekä vallan lähde, kohde että väline.

Aktiivisella teollistamis- ja työllisyyspolitiikallaan Kekkonen pyrki estämään syrjäseutujen autioitumisen. Pohjois-Suomelle Kekkosen politiikka merkitsi taloudellista hyötyä, työpaikkoja, suoraa vaikutusmahdollisuutta ja alueen epäkohtien nousua julkisuuteen. Mielipidevaikuttajana Kekkonen nostikin alueellisen vastakohtaisuuden ja epätasapainon näkyvällä tavalla poliittiseen keskusteluun.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024