Pohjoisen nuorten tilat ja paikat Anna-Liisa Haakanan 1980-luvun nuortenkirjoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali IT 115

Väitöksen aihe

Pohjoisen nuorten tilat ja paikat Anna-Liisa Haakanan 1980-luvun nuortenkirjoissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Kati Kanto

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Kirjallisuus ja elokuvatutkimus

Oppiaine

Kirjallisuus

Vastaväittäjä

Dosentti Elina Arminen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Dosentti Jussi Ojajärvi, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Pohjoisen nuorten lempipaikat Anna-Liisa Haakanan 1980-luvun nuortenkirjoissa

Tutkimuksen kohteena on se, miten sodankyläläisen Anna-Liisa Haakanan (s. 1937) 1980-luvulla ilmestyneet nuortenkirjat Ykä yksinäinen (1980), Ykköstyttö (1981), Kukka kumminkin (1983), Kehnompi Kettunen (1986) ja Ruman tytön rakkaus (1989) kuvaavat syrjäseudun nuorten paikan elämisen tapoja. Millaisia selviytymiskeinoja syrjäseudun nuori voi löytää identiteettinsä rakennusaineiksi? Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä, mitkä tietyt tilat ja paikat vahvistavat tai heikentävät tyttöjen ja poikien kasvun edellytyksiä sekä osallisuuden kokemusta pohjoisessa.

Haakanan teoksissa syrjäseutu rajoittaa miljöönä nuorten harrastusmahdollisuuksia ja sosiaalisia suhteita merkittävällä tavalla ja tekee näin miljöön ja nuoren kytköksestä erityisen ja ainutlaatuisen.

Haakana kuvaa teoksissaan autioitunutta maaseutua syrjäkyliin jääneiden asukkaiden näkökulmasta. Hän nostaa monien muiden pohjoisen kirjailijoiden, kuten Mukan ja Liksomin, tavoin esiin pienten kyläyhteisöjen sisäänpäinlämpiävyyttä ja suvaitsemattomuutta sekä pohjoisen alueen eriarvoisuutta muuhun Suomeen nähden.

Tutkimus kytkee Haakanan nuortenkirjat osaksi suomalaisen nuortenkirjallisuuden historiaa ja nostaa teosten kautta esiin syrjäseutujen kielteisiä ja myönteisiä puolia nuorten näkökulmasta katsottuna.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023