Polttoaineiden ja jätteiden kotipoltto, katumyynti ja sikiön kehityshäiriöt. Todistusaineistoa Ghanan kaupunkialueilta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, luentosali A101, Aapistie 7A

Väitöksen aihe

Polttoaineiden ja jätteiden kotipoltto, katumyynti ja sikiön kehityshäiriöt. Todistusaineistoa Ghanan kaupunkialueilta

Väittelijä

Master of Philology Adeladza Amegah

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos

Oppiaine

Kansanterveystiede

Vastaväittäjä

Professori Juha Pekkanen, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Jouni Jaakkola, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Biomassan ja hiilen polttaminen sisätiloissa sekä katumyynti vaikuttavat sikiön kehitykseen

Väitöskirjatutkimus osoittaa, että biomassan polttaminen ruoanlaiton yhteydessä raskauden aikana lisää riskiä synnyttää kuollut lapsi. Lisäksi matalamman syntymäpainon ja ennenaikaisen synnytyksen riskit nousevat. Tutkimus pohjautuu Ghanan kaupunkialueelta kerättyyn tutkimusaineistoon ja aiempien tutkimustulosten systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen.

Tutkimuksessa havaittiin, että puuhiiltä ruoanlaitossa käyttävien äitien vauvat syntyivät 243 grammaa pienempinä ja äideillä, jotka käyttivät biomassan tai kivihiilen polttamista ruoanlaitossa, oli 29 prosenttia korkeampi riski synnyttää kuollut lapsi sekä 30 prosenttia korkeampi riski ennenaikaiseen synnyttämiseen. Kadulla tapahtuva myyntityö pienensi syntymäpainoa 177 grammaa. Äitien matala sosioekonominen asema oli yhteydessä biomassan käyttämiseen sekä katumyyntiin, mitkä altistavat odottavat äidit korkeille ilmansaastepitoisuuksille.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla äitejä, jotka kävivät synnytyksen jälkeen sairaalassa Accrassa tai Cape Coastissa. Tutkimuksen tulokset puoltavat säännöksiä puhtaampien polttoaineiden toimittamisesta kehitysmaihin tuotantolaitoksia ja jakeluverkostoja laajentamalla, sekä raskaana olevien sosiaalitukien laajentamista mahdollistamaan vaarallisissa ammateissa työskentelevien luopuminen työstään raskauden ajaksi. Tutkija painottaa, että tällaiset säännökset voidaan saavuttaa vain poliittisen tahdon kautta, mikä usein puuttuu monissa kehitysmaissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024