Projektin identiteetin luominen ja ylläpito väliaikaisessa organisaatioympäristössä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopiston, L10, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Projektin identiteetin luominen ja ylläpito väliaikaisessa organisaatioympäristössä

Väittelijä

M.Sc. (Tech) Emmanuel Nyameke

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Riikka Kyrö , Lund Yliopiston

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun Yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Projektin identiteetin luominen ja ylläpito väliaikaisessa organisaatioympäristössä.

Monimutkaisten ja suurien projektien johtaminen on haasteellista , vaikka projektit ovat olleet tehokas tapa hoitaa rakennusalan liiketoimintaa. Integroitujen projektitoimitusten kasvu on lisännyt mahdollisuuksia suuriin innovaatioihin ja suorituskyvyn parantamiseen projekteissa. Projektien identifioimisella ja yhteisiin projektitavoitteisiin sitoutumisella on keskeinen rooli projektien onnistumisessa. Toisin sanoen projekti-identiteetin luomisen ja ylläpidon tavoitteena on saada hankkeen sidosryhmät sitoutumaan ja mikä tärkeintä, saada paras osaaminen projektin toteuttamiseen. Tämä tutkimus tarjoaa puitteet sille, kuinka projektiorganisaatiot muodostavat projekti-identiteettiä projektin kehitysvaiheessa ja ylläpitävät sitä koko projektin toteutusajan.
Tutkimus keskittyi viiteen Suomen rakennushankkeeseen, kuten YIT:n Tripla, Länsimetron maanalainen louhintahanke, Oulu Energian biovoimalaitoshanke, Pyhäjoen ydinvoimalaitos ja Oulun yliopistollinen sairaalahanke (OYS 2030). Tuotoksena on syntynyt malli, minkä avulla luodaan projekti-identiteetti ja sen ylläpito sekä kuvattu olennaiset identiteetin luomiseen tarvittavat menettelyt, jotka projektin johdon on tehtävä rakennusprojektien alkuvaiheessa ja projektin toteutusprosessin aikana yhdessä projektin johtoryhmän kanssa.
Tämän väitöskirjan havainnot viittaavat siihen, että projektinhallinnan tulisi tehdä projektin identiteetin muodostamisesta ja ylläpidosta tietoinen johtamisen menettely koko projektin elinkaaren ajalle. Tulokset osoittavat myös, että identiteetin luominen ja ylläpito alkavat varhain projektin kehitysvaiheessa ja kehittyvät luonnollisesti sekä säilyvät koko projektin toteutuksen ajan.
Viimeksi päivitetty: 6.6.2023