Projektiopohjaisten käyttöliittymien suunnittelu vanhusten teknologisiksi apuvälineiksi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT115)

Väitöksen aihe

Projektiopohjaisten käyttöliittymien suunnittelu vanhusten teknologisiksi apuvälineiksi

Väittelijä

Filosofian maisteri Jaakko Hyry

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Tsuyoshi Yamamoto, Hokkaidon yliopisto, Japani

Kustos

Professori Petri Pulli, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Avustava teknologian vanhusten kodin askareiden tukena

Väitöskirjassa on tutkittu kuinka vanhukset kykenevät käyttämään pöytään projisoitua käyttöliittymää. Tutkimuksessa kehitetyn järjestelmän avulla voidaan projisoida digitaalista tietoa kuten käyttöliittymiä tai opasteita kodin eri pintoihin ja esineisiin. Projisoitu tieto avustaa ja opastaa usein muistiongelmista tai fyysisistä rajoitteista kärsiviä vanhuksia eri askareissa.

Kaksoistohtorintutkintoon tähtäävä suomalais-japanilainen väitöstyö keskittyi tutkimaan muistiongelmaisten vanhusten projektiojärjestelmän käyttöä eri hoitokodeissa. Pääpaino oli uusien tietoteknisten projektiopohjaisten järjestelmien käyttöliittymien suunnittelun parantamisessa ja projektion käytön hyödyissä.

Väestön ikääntyminen on tuonut haasteita eri maiden kyvyille mahdollistaa vanhusten hyvinvointi itsenäisesti omassa kodissa. Vanhusten määrä myös Suomessa kasvaa suhteessa muihin ikäryhmiin ja moni ikääntyvä ihminen kokee päivän askareissa enenevissä määrin haasteita muistiongelmien lisääntyessä ja fyysisten kykyjen heikentyessä. Tarjolla olevan avustavan hoitohenkilökunnan määrän ei arvioida jatkossa riittävän. Teknologia voi tarjota tähän ongelmaan helpotusta avustamalla vanhusväestöä tietyissä arjen askareissa.

Ongelmana on se, että teknologian käytön suunnittelussa ei usein oteta huomioon iäkkäiden tietotekniikan käyttäjien tarpeita. Muistiongelmat vaikeuttavat uuden oppimista ja laitteiden pieni koko voi esimerkiksi tuoda ongelmia käsittelyyn ja luettavuuteen, jos käyttäjän näkökyky on rappeutunut tai käsien toimintakyky heikentynyt.

Projisoimalla informaatio isossa koossa kodin eri pinnoille ja tarjoamalla iäkkäille käyttäjille heidän tarpeisiinsa soveltuvia käyttöliittymiä voidaan teknologian mahdollisuuksia siirtää myös vanhusten käyttöön. Kodin avustavan teknologian avulla voitaisiin vähentää avustavan hoitohenkilökunnan taakkaa ja ennen kaikkea mahdollistaa vanhusten asuminen omissa kodeissaan ilman laitoshoitoa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024