Protokollakerrosten välisen tiedon hyödyntäminen heterogeenisissä langattomissa tietoverkoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Protokollakerrosten välisen tiedon hyödyntäminen heterogeenisissä langattomissa tietoverkoissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Esa Piri

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietoliikennetekniikan osasto

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Timo Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Mika Ylianttila, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Verkkoyhteyksistä ja sovelluksilta kerätyn tiedon hyödyntäminen langattomien tietoverkkojen palvelunlaadun tehostamisessa

Voimakkaasti kasvava langattomien tietoverkkojen dataliikenne aiheuttaa verkko-operaattoreille lisääntyviä haasteita tarjota riittävät verkkoresurssit sekä hallita käyttäjien verkkoyhteyksien liikkuvuutta. Väitöskirja huomioi nämä haasteet tarjota loppukäyttäjille tyydyttävä palvelunlaatu ja tutkii ratkaisuja, joilla entistä monipuolisempaa verkkoympäristöä voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Aluksi väitöskirja tutkii, mitä ratkaisuja päätelaitteet ja verkkohallintatoimijat voivat käyttää keräämään protokollakerrosten (esim. verkko- ja sovelluskerros) välistä tietoa eri toimijoilta tietoverkoissa. Protokollakerrosten välinen tieto mahdollistaa verkon tilan seuraamisen usealla eri tietoverkkokerroksella käyttäjä- ja sovelluskohtaisesti. Toinen tutkimusaihe tarkastelee protokollakerrosten välistä tietoa hyödyntäviä tekniikoita, joita verkonhallintatoimijat voivat käyttää tehostamaan resurssien käyttöä langattomissa verkoissa.

Väitöskirja esittää kattavan tiedonvälitysarkkitehtuurin, jotta eri tekniikoiden asettamat vaatimukset dynaamisesti toteutettavista toimista langattomien verkkojen resurssikäytön tehostamiseksi voidaan saavuttaa. Nämä tekniikat ovat liikenteen prioriteetin muutokset, sovelluksen laadun muuttaminen (esim. videon laatu), IP-pakettien yhdistäminen ja IP-paketin protokollaotsikoiden pakkaus. Tulokset osoittavat, että kun tukiasema- tai verkonvaihto ei ole mahdollinen, nämä tekniikat mahdollistavat rajattujen verkkoresurssien jakamisen tukiasemassa tehokkaasti sovellusten tärkeyden ja tyypin mukaan. Liikkuvuudenhallintaa tutkitaan verkkoinformaatiopalvelun kautta. Väitöskirja ehdottaa, että informaatiopalveluihin, jotka tarjoavat tietoa eri saatavilla olevista verkoista, liitetään tietokanta tukiasemien peittoalueista. Tietokanta tehostaa huomattavasti verkonvaihdon kohteen valintaa tiheissä tukiasemaympäristöissä.

Kun väitöskirjan tulokset huomioidaan kokonaisuutena, väitöskirja tarjoaa verkko-operaattoreille useita tapoja tehostaa langattomien verkkojen käyttöä sovellusten vaihtelevien palvelunlaatuvaatimusten perusteella.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024