Psykiatrisessa hoidossa olevan nuoren hoitoon sitoutuminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Psykiatrisessa hoidossa olevan nuoren hoitoon sitoutuminen

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Ulla Timlin

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen ja terveyshallinnon tutkimusryhmä / hoitotiede

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Maritta Välimäki, Turun yliopisto

Kustos

Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Erityispalvelut koulussa ja perheen hyvä keskinäinen toimintakyky edistävät nuoren sitoutumista psykiatriseen hoitoon

Väitöstutkimuksessa selvitettiin aiemmin julkaistujen tieteellisten tutkimusten ja empiirisen aineiston avulla nuorten sitoutumista psykiatriseen hoitoon. Tutkimuksen yhtenä painopisteenä oli psykiatrisessa osastohoidossa olevien pohjoissuomalaisten nuorten hoitoon sitoutuminen sekä sitoutumista edistävät ja estävät tekijät.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että ennen sairaalahoitoa erityispalveluja koulussa saaneet nuoret sitoutuivat psykiatriseen osastohoitoon paremmin kuin ne nuoret, jotka eivät olleet saaneet koulussa erityispalveluja. Tämä on kokonaan uudenlainen havainto, jota ei ole aiemmissa tutkimuksissa tullut esille. Erityispalvelut koulussa sisälsivät mm. erityisopetusta ja tarkkailuluokan opetusta.

Lisäksi väitöstutkimuksen tulokset antoivat viitteitä sille, että perheen keskinäinen hyvä toimintakyky ja yhtenäisyyden tunne voivat edistää nuoren sitoutumista psykiatriseen hoitoon. Parempi hoitoon sitoutuminen havaittiin liittyvän nuoren omaan haluun saada hoitoa, panostaa siihen ja hyväksyä hänelle tarjottu hoito. Sen sijaan itseään viiltelevä tai tahdonvastaisessa hoidossa oleva nuori todettiin sitoutuvan psykiatriseen hoitoon huonommin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024