Puettavat sensorit migreenin ennakko-oireiden tunnistamisessa ja omahoidon tukena migreenipotilaiden näkökulmasta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L6, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Puettavat sensorit migreenin ennakko-oireiden tunnistamisessa ja omahoidon tukena migreenipotilaiden näkökulmasta

Väittelijä

Filosofian maisteri Hanna-Leena Huttunen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S)

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Dosentti, johtava tutkija Jaana Leikas, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Kustos

Yliopistonlehtori Pertti Seppänen , Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Puettavat sensorit migreenin ennakko-oireiden tunnistamisessa ja omahoidon tukena migreenipotilaiden näkökulmasta

Migreeni on yksi haastavimmista sairauksista, joka kuormittaa terveydenhuollon palveluja ja laskee sitä sairastavien elämänlaatua. Migreenin ennakko-oireiden tunnistamisella ja itsensä mittaamisen teknologialla mahdollistetaan yksityiskohtaisen tiedon kerääminen ja terveysongelmiin vastaaminen.

Tutkimuksessa selvitettiin migreenipotilaiden käsityksiä siitä, mitä hyötyjä he itse pitävät tärkeänä teknisten sovellusten käytössä migreenisairautensa omahoidon tukena.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia puettavien sensoreiden teknologiaratkaisuja, käyttöä ja potilaiden hyötyodotuksia. Aikaisemmat tutkimukset eivät ole yhdistäneet näitä kolmea näkökulmaa. Tutkimuksessa analysoitiin migreenipotilaiden halukkuutta käyttää puettavia sensoreita omahoidon tukena ja sähköisen migreenipäiväkirjan hyödyntämistä migreenin hoidossa.

Tutkimus toteutettiin laadullisella monimenetelmätutkimuksella. Tutkimusaineisto perustui 582 sähköpostikyselyn vastauksiin, 12 laadulliseen haastatteluun ja 11 Empatica E4 -laitteen käyttäjäkokemuksiin.

Tutkimus osoitti, että migreenipotilaat toivoivat omahoidon tueksi puettavia sensoreita tunnistamaan migreenin ennakko-oireita sekä sähköisen migreenipäiväkirjan migreenikohtauksien seurantaan. Puettava laite ja sähköinen migreenipäiväkirja yhdessä tukevat potilaan omahoitoa.

Väitöskirjan tuloksena syntyi puettavien sensoreiden näkökulmamalli, joka tuo uutta tietoa kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat teknologiat ja biosignaalit, käyttäjäkokemukset sekä hyötyodotukset migreenipotilaiden omahoidon tueksi.
Viimeksi päivitetty: 14.11.2023