Purentaelimistön toimintahäiriöt ja narskuttelu opiskelijoilla - esiintyvyys, yhteys psykososiaalisiin taustatekijöihin ja sovelletun rentoutuksen vaikuttavuus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Markku Larmas auditorio H1091 (Dentopolis, Aapistie 3). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/66481770606?pwd=QWNLYlBEOXFaRjdESndNMjYrOW1sQT09

Väitöksen aihe

Purentaelimistön toimintahäiriöt ja narskuttelu opiskelijoilla - esiintyvyys, yhteys psykososiaalisiin taustatekijöihin ja sovelletun rentoutuksen vaikuttavuus

Väittelijä

HLL Outi Huhtela

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Suunterveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Professori Timo Närhi, Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos

Kustos

Professori Kirsi Sipilä, Oulun yliopisto, Suunterveyden tutkimusyksikkö

Lisää tapahtuma kalenteriin

Korkeakouluopiskelijoiden henkinen kuormittuneisuus lisää puremalihasten kipuja

Korkeakouluopiskelijoilla oli enemmän puremalihasten kipuja ja he narskuttelivat hampaita yhtä yleisesti kuin muu suomalainen väestö. Tämän tutkimuksen mukaan puremalihasten kipujen ja narskuttelun välillä oli selkeä yhteys ja taustalla oli yhteisiä tekijöitä kuten henkinen kuormittuneisuus, muut kehon kivut ja huono yleisterveys.

Puremalihasten kivut ilmenevät mm. ohimopäänsärkynä, leukojen väsymisenä ja kipuna sekä leukanivelten naksumisena. Narskuttelu eli pääosin nukkuessa tapahtuva puremalihasten tahdosta riippumaton toiminta puolestaan kuluttaa hampaiden pintoja pitkällä aikavälillä ja voi aiheuttaa hampaiden vihlontaa ja lohkeamisia.

Puremalihasoireita ja narskuttelua hoidetaan yleisesti nukkuessa käytettävällä purentakiskolla. Tässä tutkimuksessa verrattiin purentakiskoa sovelletun rentoutuksen menetelmään. Tulosten mukaan puremalihaskivut helpottuivat yhtä paljon molemmissa hoitoryhmissä, mutta rentoutusmenetelmästä saatiin lisähyötyä muihin fyysisiin oireisiin ja kehon kipuihin, sekä jossain määrin henkiseen kuormittuneisuuteen. Narskuttelun suhteen tuloksia ei analysoitu.

Väitökseen johtanut tutkimus perustui laajaan kansalliseen Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukseen ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä tehtyyn hoitomenetelmien vertailututkimukseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024