Purentaelimistön toimintahäiriöt - oireiden esiintyvyys ja yhteys terveyskäyttäytymiseen sekä suun terveyteen liittyvään elämänlaatuun

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Dentopolis, luentosali H1091

Väitöksen aihe

Purentaelimistön toimintahäiriöt - oireiden esiintyvyys ja yhteys terveyskäyttäytymiseen sekä suun terveyteen liittyvään elämänlaatuun

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL) Ossi Miettinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Professori Timo Närhi, Turun yliopisto

Kustos

Professori Kirsi Sipilä, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Purentaelimistön toimintahäiriöiden esiintyvyys ja yhteys terveyskäyttäytymiseen sekä suun terveyteen liittyvään elämän laatuun

Tutkimuksessa selvitettiin purentaelimistön toimintahäiriöiden, eli TMD-oireiden, yleisyyttä ja niiden yhteyttä terveyskäyttäytymiseen suomalaisilla varusmiehillä. Tavoitteena oli myös tutkia purentaelimistön toimintahäiriöistä kärsivien potilaiden psykososiaalisten tekijöiden vaikutusta suun terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tutkimukseen osallistui 13 819 varusmiestä, jotka vastasivat kyselyyn purentaelimistön toimintahäiriöistä ja terveyskäyttäytymisestä. Lisäksi tehtiin fyysisiä kuntotestejä ja mitattiin painoindeksi. Psykososiaalisia tekijöitä ja suunterveyteen liittyvää elämänlaatua tutkittiin myös erillisellä otoksella, johon kuului 79 purentaelimistön toimintahäiriöstä kärsivää potilasta ja 70 opiskelijaa verrokkiryhmänä.
Tulokset osoittivat, että TMD-oireiden yleisyys varusmiehillä oli 5,8 % - 27,8 %. Purentaelimistön toimintahäiriöihin liittyvät merkittävimmät terveyskäyttäytymistekijät olivat runsas tupakointi ja säännöllinen alkoholin käyttö. Lisäksi huono kunto, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja korkea painoindeksi liittyivät TMD-kipuoireisiin. TMD-potilailla havaittiin huonompi suun terveyteen liittyvä elämänlaatu verrattuna verrokkiryhmään. Erilaiset psykososiaaliset tekijät, kuten kipuun liittyvä toimintahaitta, masennus- ja somatisaatio-oireet, vaikuttivat suun terveyteen liittyvään elämänlaatuun molemmilla sukupuolilla.
Tutkimuksen perusteella TMD-oireiden yleisyys on suhteellisen korkea nuorilla aikuisilla. TMD:n ehkäisyssä ja hoidossa olisi tärkeää vähentää tupakointia ja alkoholin käyttöä sekä panostaa liikuntaan ja kunnon kohentamiseen. Lisäksi TMD:n hoidossa tulisi ottaa huomioon psykososiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat suun terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Nämä tulokset auttavat parantamaan purentaelimistön toimintahäiriöstä kärsivien potilaiden elämänlaatua ja hoitoa tulevaisuudessa.
Viimeksi päivitetty: 3.8.2023