Raakaraudan rikinpoiston mallipohjainen analyysi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/61781825657

Väitöksen aihe

Raakaraudan rikinpoiston mallipohjainen analyysi

Väittelijä

Diplomi-insinööri Tero Vuolio

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Prosessimetallurgia

Vastaväittäjä

Dosentti Mikko Helle, Åbo Akademi

Kustos

Professori Timo Fabritius, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Raakaraudan rikinpoiston mallinnus

Rikki on keskeisimpiä raakarautaan liuenneita epäpuhtauksia. Hiiliteräksen valmistusketjussa
raakaraudan rikinpoisto on prosessi, jossa rikki pääasiallisesti poistetaan. Tämän väitöstyön tavoitteena oli tunnistaa prosessin kannalta merkityksellisiä ilmiöitä ja tekijöitä, joita tarvitaan on-line käyttöön soveltuvien matemaattisten mallien luomiseen.

Väitöstyö sisältää myös yksityiskohtaisen kirjallisuusselvityksen, jonka tavoitteena on kategorisoida kirjallisuudessa esitetyt mallit, mutta myös tarkastella mallien suorituskykyyn liittyviä epävarmuustekijöitä prosessin näkökulmasta. Menetelmällisesti työ perustuu prosessin mallipohjaiseen analyysiin ja mallien valintaan.

Väitöstyön tulokset näyttävät, että reagenssin ominaisuuksilla, kuten partikkelikokojakaumalla ja kaasua injektoivien lisäaineiden määrällä, on vaikutus rikkipitoisuuden vaihteluun erityisesti partikkelien ja rautasulan välillä tapahtuvan reaktion nopeuden näkökulmasta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024