Radioresurssien hallintatekniikoita laskevan siirtotien moniantennilähetyksiin solukkoverkoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OP auditorium (L10), Linnanmaa

Väitöksen aihe

Radioresurssien hallintatekniikoita laskevan siirtotien moniantennilähetyksiin solukkoverkoissa

Väittelijä

M. Eng. Satya Joshi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Communications engineering

Oppiaine

Wireless communications

Vastaväittäjä

Professor Risto Wichman, Aalto University

Kustos

Docent Marian Codreanu, University of Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Radioresursien hallintatekniikoita laskevan siirtotien moniantennilähetyksiin solukkoverkkoissa

Älykkäiden langattomien laitteiden, kuten tablettien ja älypuhelimien, suosio kasvaa nopeasti samoin kuin monien korkeampia datanopeuksia edellyttävien sovellusten ja langattomien palveluiden kysyntä. On ennustettu, että seuraavien vuosien aikana mobiilikytkentäisten laitteiden lukumäärä (sisältäen koneiden väliset yhteydet) ylittää maailman väestön lukumäärän. Tällainen kysynnän kasvu edellyttää huomattavia parannuksia nykyisten viestintäverkkojen kyvykkyydelle kapasiteetin, kattavuuden, energiatehokkuuden sekä monien muiden keskeisten suorituskykyindikaattoreiden suhteen. On kuitenkin haastavaa saavuttaa kaikkia tavoiteltuja suorituskykyparannuksia, koska radioresurssit ovat rajallisia ja kalliita.

Nykyisissä langattomissa viestintäverkoissa radiospektri on jaettu epäyhtenäisiin lohkoihin, jotka on osoitettu (lisensoitu) eri operaattoreille yksinoikeudella. Yksittäisten taajuuskaistojen osoittaminen operaattoreille antaa jokaiselle operaattorille täyden kontrollin omaan taajuuskaistaansa, jolloin on mahdollisuus hyvään häiriönhallintaan ja palvelun laadun varmistamiseen. Se johtaa kuitenkin usein alhaiseen taajuusresurssin hyödyntämisasteeseen. Sen sijaan joustavammalla taajuuksien yhteiskäytöllä langattomat operaattorit voivat parantaa spektritehokkuutta ja peittoaluetta sekä vähentää käyttökustannuksiaan. Vaikka tällaiset uudet operaattoreiden väliset taajuuksien yhteiskäyttömenetelmät voivat tuottaa merkittäviä suorituskykyparannuksia, ovat yksityiskohtaiset tutkimukset sen osalta edelleen vähäisiä.

Tämä opinnäytetyö esittelee erilaisia radioresurssien hallintatekniikoita (esim. teho, spektri) nykyaikaisille solukkoverkkoarkkitehtuureille. Lisäksi mallinnetaan uudenlainen taajuuksien jakamismekanismi langattomien operaattoreiden välillä. Siinä operaattoreille tarjotaan kannustimia jakaa lisensoitua taajuusspektriä toistensa kanssa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024