Radioresurssien jako reunavälimuistin avulla moni-operaattorille suurissa solukkoverkoissa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10

Väitöksen aihe

Radioresurssien jako reunavälimuistin avulla moni-operaattorille suurissa solukkoverkoissa.

Väittelijä

Master of Science Tachaporn Sanguanpuak

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Centre for Wireless Communications, Tietoliikennetekniikka

Oppiaine

Wireless Communications, Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Babak Khalaj , Sharif University of Technology

Kustos

Professori Nandana Rajatheva, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

6G langaton viestintä

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tuottaa uusia paradigmoja radioresurssien jakoon, mukaan lukien virtualisoidut välimuisti-kykenevät suuret matkapuhelinverkot matkapuhelinoperaattoreille. Näiden kaltaisissa verkoissa operaattorit vuokraavat radioresursseja infrastruktuuritoimittajalta (InP, infrastructure provider) asiakkaiden tarpeisiin. Toimin-takulujen karsiminen ja samanaikainen olemassa olevien verkkoresurssien hyötykäytön huomattava kasvattaminen johtaa paradigmaan, jossa operaattorit jakavat infrastruktuurinsa keskenään. Tämän vuoksi työssä tutkitaan teoreettisia stokastiseen geometriaan perustuvia malleja spektrin ja infrastruktuurin jakamiseksi suurissa soluverkoissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024