Radiotaajuus käyttövarana, mitä sen omistaminen maksaa: teknis-taloudellinen tutkimus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, L5, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67840872571

Väitöksen aihe

Radiotaajuus käyttövarana, mitä sen omistaminen maksaa: teknis-taloudellinen tutkimus

Väittelijä

Tekniikan lisensiaatti Esko Luttinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietoliikennetekniikka

Oppiaine

Tietoliikenne

Vastaväittäjä

Professori Pasi Tyrväinen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Marcos Katz, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Radiotaajuus käyttövarana ja mitä sen omistaminen maksaa: teknis-taloudellinen tutkimus

Tietoliikenteen vaikutus ihmisten elämään on muuttumassa. Tulevaisuudessa, kun rakennetaan uusia asumisalueita, perinteisen sähköjakelun ja LVI-tekniikan lisäksi rakennetaan riittävät tietoliikenneverkot palvelemaan asukkaiden tarpeita. Tietoliikennetarpeita ovat esimerkiksi perinteinen tv-tarjonta, yhteydenpito puhelimella, sosiaalinen media, pankki- ja ostotoiminta, terveyspalvelut, tiedonhankinta ja tiedon kerääminen . Yleensä kussakin valtiossa paikallinen viranomainen (Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö) määrittelee radiotietoliikenneverkot, verkkojen ja radiotaajuuksien omistamisen eri operaattoreille ja toimilaitoksille sekä tarjottavien palvelujen laadun. Läpinäkyvyys tarkoittaa erilaisten järjestelmien yhteiskäytöä.

Monissa sovelluksissa on tarpeen hyödyntää vapaita tai vähän käytettyjä taajuuksia tehokkaammin. Tällä tarkoitetaan radiokapasiteetin kasvattamista, ja joissain tapauksissa jopa radioverkon peittoalueen laajentamista. Väitöstutkimuksessa esitellään eri mahdollisuuksia avoimeen taajuuksien yhteiskäyttöön soveltuvia tapoja tekniikan ja talouden kannalta: mikä olisi sopiva tekniikka ja miten sen taloudellinen hyödyntäminen voisi tapahtua.

Sovellusten osalta tutkimuksessa keskitytään eri vaihtoehtojen seurantaan ja mallien etsimiseen, kun operaattorin tai toimilaitoksen käyttämä taajuus tai muu mahdollisesti vapaa taajuus on vähällä käytöllä ja voidaan jakaa. Tutkimuksessa arvioidaan teknis-taloudellisia vaikutuksia vähän käytettyjen taajuuksien hankkimisessa ja käyttöönotossa. Taloudellinen arvio tarkoittaa soveltuvan tekniikan valintaa, radioverkon rakentamiskustannuksia (”insinöörityötä”) sekä strategista arvoa liiketoiminnan varmistamisessa.

Väitöstyössä kehitettyä tietoa voidaan soveltaa myös operaattoreiden väliseen liiketoimintamallinnukseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024