Rakennusprojektien arvontuoton tehostaminen sidosryhmien
aikaisella osallistamisella ja integraatiolla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Rakennusprojektien arvontuoton tehostaminen sidosryhmien
aikaisella osallistamisella ja integraatiolla

Väittelijä

Diplomi-insinööri Aki Aapaoja

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Tekniikan tohtori Tuomas Ahola, Aalto yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Rakennusprojektien osapuolten yhteistyö avain käyttäjälähtöisyyteen

Tässä väitöstutkimuksessa tutkittiin, miten rakennusprojektien arvontuottoa voidaan parantaa projektin eri osapuolten yhteistyöllä ja sitouttamisella projektin tarveselvityksestä alkaen. Tutkimuksen taustalla on rakennusteollisuuden projektien sekä rakennetun ympäristön muuttuminen yhä monimutkaisemmaksi. Nykypäivän rakennusprojektit saattavat koskettaa kymmeniä eri tahoja ja osapuolia niin projektin sisällä kuin ulkopuolellakin. Nykyisillä toimintatavoilla projektin osapuolia ei kyetä johtamaan tarpeeksi tehokkaasti. Tämä on johtanut siihen, että projektit toteutetaan useasti ilman kunnon käsitystä loppukäyttäjän perimmäisistä tarpeista eikä projekteissa hyödynnetä kunnolla eri toimijoiden ydinosaamista, mikä olisi elintärkeää kokonaisoptimaalisen lopputuloksen saavuttamisen kannalta.

Rakentamisen luonteen sekä toimintaympäristön muutos edellyttääkin projektijohdolta osapuolten yhä aktiivisempaa ja syvällisempää osallistamista, yhteistyötä sekä vaatimusten huomioimista projektien tarveselvityksestä alkaen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että projektien osapuolten aikaisella osallistamisella projektien käyttäjälähtöisyys paranee ja projekteissa kyetään saavuttamaan parempia tuloksia, joista kaikki projektin osapuolet voivat hyötyä.

Tutkimuksen perusteella projektien osapuolten tunnistaminen, arviointi ja osallistaminen on kuitenkin osoittautunut yleisesti ottaen vaikeaksi. Lisäksi tulokset osoittavat, että vaikka mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi ja ongelmien välttämiseksi kaikki projektin osapuolet tulee huomioida, eivät kaikki osapuolet ja heidän tarpeensa ole tasavertaisia keskenään.

Havaituista ongelmista johtuen väitöstutkimuksessa luotiin menetelmä projektin osapuolten tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja luokittelemiseksi. Luokittelun avulla projektinjohto kykenee johtamaan projektin osapuolia tehokkaammin tunnistamalla osapuolet, jotka voivat eniten myötävaikuttaa projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja siten käyttäjälähtöisyyden parantamiseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024