Rakenteellisia ja tominnallisia näkökulmia malarialoisen aktiinisäikeiden suojausmekanismiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan auditorio F101 (Aapistie 7), etäyhteys: https://tinyurl.com/AAB-defence-2021

Väitöksen aihe

Rakenteellisia ja tominnallisia näkökulmia malarialoisen aktiinisäikeiden suojausmekanismiin

Väittelijä

M.Sc. Ábris Ádám Bendes

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Proteiinien ja rakennebiologian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Biokemia

Vastaväittäjä

Professori Jari Ylänne, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Inari Kursula, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Malarialoisen capping-proteiini on ainutlaatuinen aktiinisäikeiden säätelijä

Tämä väitöskirjatyö keskittyy malarialoisen liikkumisen molekyylitason säätelyyn. Työssä tutkittiin loisen liikkumisen ja lisääntymisen kannalta välttämätöntä proteiinia biokemian ja rakennebiologian menetelmiä hyödyntäen, ja saatiin selville useita tälle proteiinille keskeisiä ominaisuuksia. Eläimillä capping-proteiinit suojaavat aktiinisäikeiden nopeasti kasvavia päitä estäen sekä uusien aktiinialayksiköiden liittymisen, että vanhojen irtoamisen. Kyseinen vuorovaikutus on välttämätön aktiiniin perustuvan solujen liikkumisen kannalta. Tässä väitöskirjatyössä osoitetaan, että malarialoisen capping-proteiinilla on kaksi rakenteellisesti toisistaan poikkeavaa muotoa, jotka säätelevät aktiinia täysin poikkeavalla tavalla verrattuna korkeampiin eliöihin. Väitöskirjatyön tulokset luovat perustan uusien malarialääkkeiden kehitykselle.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024