Rakkulaisen pemfigoidin ilmaantuvuus, kuolleisuus, oheissairaudet ja hoito Suomessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 8

Väitöksen aihe

Rakkulaisen pemfigoidin ilmaantuvuus, kuolleisuus, oheissairaudet ja hoito Suomessa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Anna-Kaisa Försti

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO-tutkimusyksikkö, Ihotaudit

Oppiaine

Ihotaudit

Vastaväittäjä

Dosentti Sirkku Peltonen, TYKS, ihotaudit

Kustos

Professori Kaisa Tasanen-Määttä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Rakkulaisen pemfigoidin ilmaantuvuus, kuolleisuus, oheissairaudet ja hoito Suomessa

Väitöskirjatyössä tutkittiin ihosairautta nimeltä rakkulainen pemfigoidi ja todettiin sen yleistyneen Suomessa. Pemfigoidi on iäkkäiden ihmisten autoimmuunisairaus, jossa iholla esiintyy rakkuloita sekä hankalaa kutinaa. Tutkimuksessa myös todettiin, että pemfigoidia sairastavilla esiintyy vertailuväestöä enemmän neurologisia ja psykiatrisia sairauksia, ja useimmiten ne edeltävät pemfigoidia. Pemfigoidia edeltävät mm. MS-tauti, Parkinsonin tauti, dementiat sekä skitsofrenia. Pemfigoidipotilaiden kuolleisuus 1-2 vuoden sisällä diagnoosista on suurempi kuin pemfigoidia sairastamattomien saman ikäisten kuolleisuus.

Tutkimusaineiston muodostivat Oulun yliopistollisen sairaalan ihotautiklinikassa vuosina 1985-2012 hoidetut noin 200 pemfigoidipotilasta, joista käytettävissä olivat tarkat tiedot mm. oireista, taudinkulusta ja lääkityksistä. Tästä aineistosta laskettiin pemfigoidin ilmaantuvuus ja kuolleisuus Pohjois-Suomessa. Varsin laajasta, koko Suomen kattavasta noin 4500 pemfigoidipotilaan aineistosta vuosilta 1987-2013 tutkittiin tapaus-verrokki asetelmassa pemfigoidipotilaiden neurologisia ja psykiatrisia oheissairauksia. Tämän maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen kattavan ja luotettavan rekisteritiedon lähteenä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä hoitoilmoitusrekisteri.

Nykyisin pemfigoidi osataan tunnistaa hyvin, mikäli iholla nähdään taudille tyypillisiä rakkuloita. Aina pemfigoidi ei kuitenkaan aiheuta rakkuloita, vaan voi esiintyä myös iäkkään ihmisen ihon hankalana kutinana sekä hyvin monen näköisenä ihottumana. Tuolloin diagnoosi saattaa viivästyä. Kuten tutkimus osoitti, pemfigoidille altistavat esimerkiksi muistisairaudet, jotka usein myös vaikeuttavat ihmisen kykyä kertoa oireistaan. Pemfigoidissa kutina voi olla niin voimakas, ettei sitä sairastava saa nukuttua öisin, ja tämä heikentää muistia ja toimintakykyä entisestään. Iäkkäitä hoitavien lääkärien tulisi tutkia potilaiden iho ja muistaa pemfigoidin mahdollisuus myös epätyypillisten iho-oireiden taustalla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024