Ravintokuitujen rooli aineenvaihduntasairauksissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali F202, Lääketieteellinen tiedekunta

Väitöksen aihe

Ravintokuitujen rooli aineenvaihduntasairauksissa

Väittelijä

Master of Pharmacy Ghulam Shere Raza

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Fysiologia

Vastaväittäjä

Professori Riitta Korpela, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Karl-Heinz Herzig, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ravintokuitujen rooli aineenvaihduntasairauksissa

Liikalihavuus ja rasvatasapainon häiriöt ovat riskitekijöitä tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien, syövän sekä luuston ja lihaksiston sairauksien kehittymiseen. Näiden sairauksien ehkäisyssä pääasiallisena tavoitteena on vähentää energiansaantia, LDL-kolesterolia ja triglyseridejä. Ruoan ravintokuitujen saannin on osoitettu olevan yhteydessä painon ja plasman rasvatasojen laskuun sekä sydän- ja verisuonisairauksien vähenemiseen. Tässä väitöskirjassa tutkittiin ravintokuitu polydekstroosin ja viljanjyvien prosessoinnista ylijäävän (BSG, brewer’s spent grain) ligniinipitoisen liukenemattoman sivutuotteen vaikutusta rasva-aineenvaihduntaan liikalihavilla hiirillä. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin myös polydekstroosin vaikutusta ravinnonottoon ja ruokahaluun vaikuttaviin muuttujiin normaalipainoisilla ja liikalihavilla naisilla.

Polydekstroosi on ravintokuitu, jota lisätään yleisesti ruoka- ja juomavalmisteisiin. Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittivat polydekstroosin alentavan plasman kolesteroli- ja triglyseriditasoja paastossa sekä hillitsevän ravinnonottoa länsimaisella ruokavaliolla ruokituilla hiirillä. Nämä muutokset plasman rasvoissa johtuvat hyödyllisten suolistomikrobien määrän lisääntymisestä. Polydekstroosin rasvojen määrää alentava vaikutus näyttäisi välittyvän ruokavaliosta johtuvan suoliston geenien ilmentymisen ja suolistomikrobiston muuttumisen kautta. Tulosten mukaan polydekstroosin nauttiminen aamiaisella vähensi näläntunnetta (31,4%) seuraavalla aterioinnilla, kun taas plasebolla ei ollut vaikutusta. Polydekstroosi alensi merkitsevästi myös insuliinitasoa ja nosti GLP-1-tasoa normaalipainoisilla ja liikalihavilla naisilla.

Panimoteollisuudesta sivutuotteena saatavaa, viljanjyvien prosessoinnista ylijäävää osaa (BSG, Brewer’s spent grain) käytetään yleisesti eläinrehuissa. BSG:n ligniinipitoinen liukenematon sivutuote sisältää ligniinin lisäksi paljon myös β-glukaania ja arabinoksylaania. Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että ligniinipitoinen liukenematon sivutuote hajotettiin hiirten suolistossa pääasiassa 4-metyylikatekoliksi, jonka määrä virtsassa oli kohonnut. Liukenemattoman sivutuotteen havaittiin myös alentavan plasman kolesterolia, eläimen painoa sekä vähentävän maksan rasvoittumista korkearasvapitoisella ruokavaliolla ruokituilla hiirillä. Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että BSG:n ligniinipitoinen liukenematon sivutuote aiheutti hyödyllisiä systeemisiä vaikutuksia sappihappojen ja suoliston mikrobiston muutosten kautta.

Polydekstroosin plasman rasvoja alentavan vaikutuksen ansiosta, sitä voitaisiin hyödyntää rasvoja alentavien lääkkeiden lisänä tai sellaisenaan rasvatasapainon häiriöiden hoidossa sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskien vähentämisessä. BSG:n ligniinipitoisen liukenemattoman sivutuotteen aiheuttama painon nousun hillitseminen ja kokonaiskolesterolin aleneminen saattavat vähentää liikalihavuuden sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024