Ravitsemuksen aloitus ja toteutuminen kriittisesti sairailla sekä raskaasta kirurgiasta toipuvilla potilailla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollisen sairaalan kirurgian luentosalit 1&2 (Kajaanintie 50)

Väitöksen aihe

Ravitsemuksen aloitus ja toteutuminen kriittisesti sairailla sekä raskaasta kirurgiasta toipuvilla potilailla

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Juho Nurkkala

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Research Group of Surgery, Anesthesia and Intensive Care, Oulu University Hospital

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Mika Valtonen, Turun yliopistollinen keskussairaala

Kustos

Professori Janne Liisanantti, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ravitsemuksen aloitus ja toteutuminen kriittisesti sairailla sekä raskaasta kirurgiasta toipuvilla potilailla

Väitöskirjassa tutkittiin ravitsemusta päivystyksellisesti sisäänotetuilla kriittisesti sairailla tehohoitopotilailla sekä potilailla jotka olivat toipumassa vuodeosastolla päivystyslaparotomiasta tai pään ja kaulan alueen syöpäkirurgiasta. Ravitsemus oli alimäärätty kaikissa tutkimuspopulaatioissa ja saavutettu ravitsemustaso oli tyypillisesti matala. Parempi ravitsemustaso oli yhteydessä parempiin hoidon lopputulemiin. Väitöskirjatutkimus suoritettiin Oulun yliopistosairaalassa ja oli luonteeltaan neljän retrospektiivisen rekisteritutkimuksen koontiväitöskirja.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023