Ravitsemus ja terveyden varhainen ohjelmoituminen. Ennenaikaisen syntymän ja varhaisen ravitsemuksen yhteys energia-aineenvaihduntaan ja siihen liittyviin piirteisiin aikuisiässä.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, Leena Palotie auditorio (A101)

Väitöksen aihe

Ravitsemus ja terveyden varhainen ohjelmoituminen. Ennenaikaisen syntymän ja varhaisen ravitsemuksen yhteys energia-aineenvaihduntaan ja siihen liittyviin piirteisiin aikuisiässä.

Väittelijä

TtM Hanna-Maria Matinolli

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kansanterveystiede

Oppiaine

Kansanterveystiede

Vastaväittäjä

Professori Hazel Inskip, University of Southampton

Kustos

Dosentti Eero Kajantie, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ravitsemus ja terveyden varhainen ohjelmoituminen

Keskosen varhainen ravitsemus vaikuttaa aikuisiän rasvattomaan painoon ja aineenvaihduntaan. Keskosvauvan elämän ensimmäisten viikkojen aikana saama ravitsemus on yhteydessä hänen kehonkoostumukseensa ja energia-aineenvaihduntaansa 20 vuotta myöhemmin. Näin todetaan TtM Hanna-Maria Matinollin väitöskirjassa, joka tarkastetaan Oulun yliopistossa 8. kesäkuuta.

Hyvin pienenä keskosena (syntymäpaino <1500 grammaa) syntyneiden nuorten aikuisten rasvaton paino ja lepoenergian kulutus olivat suuremmat niillä keskosilla, jotka olivat saaneet enemmän proteiinia ja energiaa elämän kolmen ensimmäisen viikon aikana. Varhaisen ravitsemuksen havaittiin olevan yhteydessä myös aikuisiän energian saantiin. Sekoittavat tekijät, kuten varhaisen iän sairastavuus, sosiaaliluokka ja aikuisiän elintavat eivät vaikuttaneet tulokseen.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin lisäksi hyvin (ennen 34. raskausviikkoa) ja lievästi (34.-<37 raskausviikolla) ennenaikaisena syntyneiden nuorten aikuisten syömishäiriöpiirteitä ja ruokailutottumuksia. Hyvin ennenaikaisesti syntyneillä nuorilla naisilla todettiin olevan vähemmän syömishäiriöihin liittyviä piirteitä kuin täysiaikaisena syntyneillä verrokeilla. Heillä todettiin toisaalta olevan myös hieman verrokkeja epäterveellisemmät ruokailutottumukset.

Matinolli tarkasteli väitöskirjassaan elämän ensimmäisten viikkojen ravitsemuksen ja aikuisiän terveyden suhdetta käyttäen hyväkseen kansainvälisestikin ainutlaatuista, keskosten ensimmäisen sairaalahoitojakson aikaisen ravitsemuksen, lääkityksen ja kasvun käsittävää Helsingin ”pikku-k”-pikkukeskostutkimuksen aineistoa. Ennenaikaisen syntymän yhteyttä syömishäiriöpiirteisiin ja ruokailutottumuksiin tutkittiin ESTER (”Ennenaikainen syntymä ja lapsen terveys aikuisiässä”) - ja AYLS (”Arvo Ylppö Longitudinal Study”)-kohorttitutkimuksissa. Väitöskirjatyö on tehty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, ja tutkimukseen ovat osallistuneet Oulun ja Helsingin yliopistot ja yliopistolliset keskussairaalat sekä Pohjois-Suomen syntymäkohortti.

Vuonna 2016 Suomessa syntyi ennenaikaisesti 5,7 prosenttia kaikista syntyneistä lapsista. Entuudestaan tiedetään, että keskosena syntyneillä aikuisilla on suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin verrattuna täysiaikaisina syntyneisiin ikätovereihin. Syitä suurentuneeseen riskiin ei ole kuitenkaan kokonaan saatu selville. Tämän väitöskirjatutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että ravitsemus, niin elämän ensimmäisinä viikkoina, kuin nuoressa aikuisiässä voi osaltaan selittää tuota suurentunutta riskiä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024