Resurssiallokaatio koneyhteyksellisiin tietoliikenneverkkoihin. Laajasta liitettävyydestä erittäin luotettavaan pienen latenssintiedonsiirtoon.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto: https://oulu.zoom.us/j/210308386

Väitöksen aihe

Resurssiallokaatio koneyhteyksellisiin tietoliikenneverkkoihin. Laajasta liitettävyydestä erittäin luotettavaan pienen latenssintiedonsiirtoon.

Väittelijä

Diplomi-insinööri Onel Luis Alcaraz López

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, CWC – Radioteknologiat (CWC-RT)

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Eduard A. Jorswieck, Technische Universität Braunschweig

Kustos

Apulaisprofessori Hirley Alves, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Langatonta käyttöenergiaa hyödyntävä esineiden internet digitaalisen yhteiskunnan muovaajana

Konetyyppinen tietoliikenne (MTC) on keskeinen langattoman liitynnän komponentti esineiden internetissä (IoT) mahdollistaen enenevässä määrin digitalisoituvan yhteiskuntamme avaintoiminnot älykaupungeista ja kodeista liikenteeseen ja logistiikkaan sekä maataloudesta tehtaisiin.

Tässä väitöskirjassa esitetään uusia ratkaisuja vakaaseen radioresurssien hallintaan, äärimmäiseen luotettavuuteen ja pieneen latenssiin, epäortagonaaliseen monikäyttöön sekä datan yhdistelyyn. Yksi päätuloksista on massiivisen langattoman energiansiirron (WET) hyödyntäminen, jolla suuri määrä akkukäyttöisiä laitteita voi saada käyttöenergiansa langattomasti. Perinteiset WET-ratkaisut vaativat työlästä resurssien hallintaa, erityisesti verkon tihentyessä, mikä vuorostaan johtaa resurssien haaskaamiseen.

Tässä väitöskirjassa esitetyt uudet ratkaisut lievittävät tätä valtavaa signalointitarvetta jopa erittäin tiheissä verkoissa hyötyen hajautetusta arkkitehtuurista. Lisäksi tämän väitöskirjan tulokset tulevat innoittamaan uusia ideoita ja vaikuttamaan uusien strategioiden kehittämiseen ja implementointiin, joilla voidaan vastata jatkuvasti kasvaviin tulevaisuuden langattomien verkkojen palvelun laadun vaatimuksiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024