Resurssisuuntautunut mobiiliagenttiarkkitehtuuri ja ohjelmistokehys esineiden internetiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali L7

Väitöksen aihe

Resurssisuuntautunut mobiiliagenttiarkkitehtuuri ja ohjelmistokehys esineiden internetiin

Väittelijä

Diplomi-insinööri Teemu Leppänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Jokapaikan tietotekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Giancarlo Fortino, Department of Informatics, Modeling, Electronics and Systems, University of Calabria, Italy

Kustos

Professori Jukka Riekki, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Lisää tapahtuma kalenteriin

Liikkuvat agentit hajauttavat sovelluksia esineiden Internetissä älykkäästi

Väitöstyössä tutkittiin hajautettujen sovellusten toteuttamista esineiden internetiin. Työssä kehitettiin liikkuviin ohjelmistoagentteihin perustuva ratkaisu, joka parantaa sovelluksen suorituksen energiatehokkuutta.

Esineiden internetin järjestelmien odotetaan kasvavan niin laajoiksi, etteivät keskitetyt sovellusratkaisut enää kykene toimimaan riittävän tehokkaasti. Haasteena on, että laitteista muodostuva verkko muuttuu koko ajan, mikä edellyttää uusia tapoja rakentaa sovelluksia.

Liikkuvat ohjelmistoagentit ovat yksi tekoälyn klassisista menetelmistä. Ne osaavat toimia itsenäisesti, käsitellen tietoa sitä tuottavissa laitteissa ja liikkuen laitteesta toiseen. Hajautettu sovellus voidaan toteuttaa esineiden Internetin laitteisiin moniagenttijärjestelmänä, jonka agentit kommunikoivat keskenään. Näin voidaan jakaa suorituskuormaa, reagoida suoritusympäristön muutoksiin sekä pienentää tiedonsiirron viiveitä. Nämä keinot parantavat niin yksittäisten laitteiden kuin koko sovelluksen energiatehokkuutta.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten liikkuvat ohjelmistoagentit tuodaan esineiden internetin laitteisiin, kuten anturiverkon solmut ja älypuhelimet, jotka asettavat tiukat vaatimukset energiatehokkuudelle.

Tutkimuksen tuloksena julkaistiin ohjelmistokehys, joka mahdollistaa agenttien toiminnan esineiden internetin laitteissa. Ohjelmistokehys perustuu standardoituun esineiden internetiä varten kehitettyyn Web-teknologiaan ja on siten laajalti yhteensopiva Internetin järjestelmien kanssa. Esitetyn ratkaisun osoitetaan parantavan energiatehokkuutta mobiilin joukkoistamisen sekä reunalaskennan sovelluksissa. Saavutetut tulokset avaavat tietä ohjelmistoagentteihin perustuville tiedonkeruusovelluksille esineiden internetissä osana hajautettua tekoälyä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024