Robottiavusteinen ja laparoskooppinen ventraalinen rektopeksia lantion takaosan laskeumien hoidossa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 1 ja 2

Väitöksen aihe

Robottiavusteinen ja laparoskooppinen ventraalinen rektopeksia lantion takaosan laskeumien hoidossa.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Johanna Mäkelä-Kaikkonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Medical Research Center Oulu

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Tom Scheinin, Helsingin yliopisto, Helsingin yliopistollinen sairaala

Kustos

Professori Jyrki Mäkelä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Robottiavusteinen ja tähystyskirurginen peräsuolen ripustusleikkaus lantion takaosan laskeumien hoidossa

Lantion laskeumat ovat yleisiä naisilla ja ne aiheuttavat mm. virtsaamis- ja ulostamistoimintojen ongelmia sekä leikkaushoidon tarvetta. Tärkein altistava tekijä on alatiesynnytys. Väitöstutkimuksessa arvioitiin laskeumia ja niiden leikkaushoidon tuloksia lantion dynaamisella magneettikuvantamisella ja kliinisillä mittauksilla. Peräsuolen ripustusleikkausen todettiin palauttavan hyvin lantion taka- ja keskiosan anatomian ja vähentävän lantion elinten liikkuvuutta peräsuolen esiinluiskahduksesta tai oireisesta peräsuolen sisäisestä tuppeumasta kärsivillä potilailla.

Seurantatutkimuksessa tähystyskirurgisella tai robottiavusteisella tekniikalla tehtävän leikkauksen osoitettiin vähentävän lantionpohjan toimintahäiriöitä, kuten ulosteenkarkailua, ulostusvaikeutta ja pullistuman tunnetta. Leikkaushoidon jälkeen myös seksuaalitoiminnot sekä elämänlaatu erityisesti suoli- ja gynekologisten laskeumaoireiden osalta paranivat. Tutkimuksen potilasryhmän yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu todettiin kuitenkin alentuneeksi verrattuna ikävakioituun yleiseen väestöön.

Uutta teknologiaa edustava robottiavusteinen kirurgia helpottaa kirurgin työskentelyä lantion ahtaissa oloissa, minkä on oletettu parantavan leikkaustuloksia. Menetelmien satunnaistetussa vertailussa perinteinen tähystyskirurginen ja robottiavusteinen leikkaustekniikka osoittautuivat samanvertaisiksi mm. leikkausajan, komplikaatioiden sekä anatomisten ja toiminnallisten tulosten suhteen. Vaikka kustannusvertailussa kalliimpi robottikirurgia voi osoittautua kustannustehokkaaksi pitkäaikaisseurannassa, yhdenvertaiset tulokset eivät oikeuta vielä menetelmää rutiinikäyttöön tässä potilasryhmässä.

Laajassa neljästä suomalaisesta sairaalasta kerätyssä potilasaineistossa osoitettiin, että laskeumaleikkaus vaikuttaa koko lantionpohjaan ja saavutettu lievitys potilaan oireissa säilyi myös pitkäaikaisseurannassa. Riski lantion takaosan laskeuman uusiutumiseen todettiin kohtalaisen vähäiseksi ja komplikaatioiden vähäisen määrän perusteella leikkaus on turvallinen. Lähtötilanteessa todettu laskeumatyyppi vaikutti merkittävästi hoitotulokseen. Peräsuolen esiinluiskahduksen vuoksi leikatuista oiretilanteeseen oli tyytyväisiä 86%, kun oireisen suolen tuppeutumisen vuoksi leikatuista 6-7 potilasta kymmenestä hyötyy toimenpiteestä.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää valittaessa potilaiden hoitolinjoja ja leikkausta edeltävässä potilaiden informoinnissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024