Rotan peroksisomaalisen monitoimisen entsyymin, tyyppi-1:n (MFE1) kvantitatiivisia rakenteellis-entsymologisia tutkimuksia

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali (Aapistie 5A)

Väitöksen aihe

Rotan peroksisomaalisen monitoimisen entsyymin, tyyppi-1:n (MFE1) kvantitatiivisia rakenteellis-entsymologisia tutkimuksia

Väittelijä

M.Sc. Shruthi Sridhar

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, RW/RV

Oppiaine

Rakenteellinen entsymologia

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Federico Forneris, Pavian yliopisto

Kustos

Emeritus professori Rikkert K. Wierenga, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Rasva-aineenvaihduntaan osallistuvan monitoimisen entsyymin tyyppi-1:n rakenteen ja entsymologian kvantitatiivinen karakterisointi

Tutkimuksen kohteena oli monitoiminen entsyymi tyyppi 1, joka osallistuu rasvahappojen hajotukseen elimistössä. Entsyymin toimintaa tutkittiin yksityiskohtaisesti ja tuloksena saatiin uutta tietoa entsyymin eri aktiivisuuksien reaktionopeuksien välisistä eroista. Niiden myös osoitettiin olevan matalampia kuin vastaavilla yksitoimisilla entsyymeillä.

Tutkimuksessa saatiin todennettua entsyymin substraattikanavointiominaisuus kvantitatiivista massaspektrometriaa hyödyntäen. Lisäksi saatiin viitteitä siitä, että entsyymin katalysoiman reaktion nopeutta rajoittava vaihe liittyy aktiivisen keskuksen uudistumiseen. Tutkimuksessa ratkaistiin monitoimisen entsyymin kiderakenne sen eri toiminnallisissa muodoissa. Tuloksena saatiin ratkaistua muun muassa kidemuoto, jossa pitkäketjuinen rasvahappomolekyyli on sitoutuneena entsyymiin.

Tulokset antavat uutta tietoa rasvahappojen solun-sisäisestä hajotusprosessista ja siihen liittyvistä monitoimisista entsyymeistä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024