Sädehoidon aiheuttama ennenaikainen vanhentuminen lapsuusiän aivokasvaimen jälkeen
– Aivoverisuonisairaudet, kognitiiviset ongelmat, sekundaariset tuumorit ja luuston hauraus 18 vuoden seuranta-ajan jälkeen nuorilla aikuisilla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OYS / Lastenklinikan luentosali 12

Väitöksen aihe

Sädehoidon aiheuttama ennenaikainen vanhentuminen lapsuusiän aivokasvaimen jälkeen
– Aivoverisuonisairaudet, kognitiiviset ongelmat, sekundaariset tuumorit ja luuston hauraus 18 vuoden seuranta-ajan jälkeen nuorilla aikuisilla

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Tiina Remes

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lasten ja Nuorten klinikka

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Anne Mäkipernaa, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Heikki Rantala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sädehoidon aiheuttama ennenaikainen vanhentuminen yleistä lapsuusiän aivokasvaimen jälkeen

Lapsena aivokasvaimen vuoksi sädehoidetuilla nuorilla aikuisilla on paljon sellaisia hoitojen jälkeisiä myöhäishaittoja, joita yleensä todetaan ikääntyneessä väestössä.

LL Tiina Remes tutki väitöskirjassaan aivoverisuonisairautta, oppimisen vaikeuksia, uusia kasvaimia ja luuston haurastumista lapsena aivokasvaimen vuoksi sädehoidetuilla, tavoitteena parantaa näiden potilaiden jälkiseurantaa.

20 vuoden seuranta-aikana aivoverisuonisairaus todettiin sädehoidon jälkeen noin puolella tutkituista, pienten suonten tauti 38 %:lla ja suurten suonten tauti 16 %:lla. Tutkituista moni oli sairastanut aivoinfarktin, lakuunainfarktin tai aivoverenvuodon nuorella iällä. Puolella nähtiin magneettikuvauksessa valkean aivoaineen muutoksia. Korkea verenpaine lisäsi sädehoidon haittavaikutusta aivoverisuoniin ja lisäsi aivoverisuonisairauden, suurten suonten taudin, valkoisen aivoaineen muutosten ja lakuunainfarktien riskiä.

Oppimisen vaikeudet olivat yleisiä ja niistä suurimmat vaikeudet todettiin toiminnanohjauksessa, prosessointinopeudessa ja tarkkaavaisuudessa. Erityisesti näönvaraisen älykkyyden, toiminnanohjauksen, prosessointinopeuden ja tarkkaavaisuuden haasteet olivat yhteydessä matalampaan koulutustasoon, siihen, ettei selviytyjä ollut työelämässä tai opiskellut, ja että hänellä ei ollut parisuhdetta tai ajokorttia.

Aivokalvokasvain uutena kasvaimena löytyi magneettikuvauksessa noin joka kymmenenneltä. Aivokalvokasvaimet sijaitsivat sädekentässä alueella, jossa sädeannos ei ollut ollut kaikkein korkein. Aivokasvaimen vuoksi sädehoidetuilla todettiin Syöpärekisteriaineistossa 2 %:lla uusi kasvain 25 vuoden seuranta-ajan jälkeen.

Luuston hauraus todettiin noin viidenneksellä potilaista. Luuston hauraus oli yhteydessä painoindeksiin ja hormonaalisiin tekijöihin, kuten sukupuolihormonien ja kilpirauhasen toimintahäiriöihin. Hauras luusto lisäsi pitkien luiden murtumien riskiä.

Tutkimukseen osallistui 74 lapsena aivokasvaimen sairastanutta nuorta aikuista kaikista Suomen yliopistollisista sairaaloista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää uusia hoitomuotoja mietittäessä, sekä jälkihaittojen estämiseen tai vähentämiseen tähtäävissä tutkimuksissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024