Sahalaitaisen paksu- ja peräsuolisyövän ja sen esiastemuutosten histologiset ja molekulaariset piirteet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Väitöksen aihe

Sahalaitaisen paksu- ja peräsuolisyövän ja sen esiastemuutosten histologiset ja molekulaariset piirteet

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Sara Väyrynen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Patologia

Vastaväittäjä

Professori Teijo Kuopio, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Markus Mäkinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusia menetelmiä paksu- ja peräsuolisyövän tarkempaan luokitteluun ja ennusteen arviointiin

Väitöskirjatutkimuksessa etsittiin uusia menetelmiä paksu-peräsuolisyövän ja sen esiasteiden kehittymisreitin mukaiseen luokitteluun ja ennusteen arviointiin.

Väitöskirjatyö on jatkoa Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa pitkään jatkuneelle paksu- ja peräsuolisyöpätutkimukselle. Tutkimuksessa keskityttiin sahalaitaisen paksu-peräsuolisyövään, joka on hiljattain tunnistettu, tavallista paksu- ja peräsuolisyöpää huonoennusteisempi alatyyppi, ja edustaa noin kolmasosaa kaikista paksu- ja peräsuolisyövistä. Aineisto koostui kahdesta itsenäisestä paksu-peräsuolisyöpäaineistosta (147 ja 418 tapausta) sekä polyyppiaineistosta (922 tapausta), joista arvioitiin joukko valomikroskooppisia ja molekulaarisia ominaisuuksia.

Paksu-peräsuolisyövässä huonoon ennusteeseen liittyvää BRAF-onkogeenin V600E-mutaatiota todettiin vain sahalaitaisessa syövässä, ja tämän mutaation tunnistava immunohistokemiallinen menetelmä todettiin käyttökelpoiseksi sahalaitaisen syövän tunnistamisessa. Toinen väitöskirjatyössä tutkittu valkuaisaine, anneksiini A10, osoittautui myös sahalaitaisessa paksu-peräsuolisyövässä ja sen esiasteissa tyypillisesti esiintyväksi. Väitöskirjatyön tulosten perusteella BRAFV600E ja anneksiini A10 –vasta-aineilla voidaan selvittää nopeasti, edullisesti ja entistä tarkemmin, onko kyseessä paksu- ja peräsuolisyövän sahalaitainen muoto.

Niin kutsutut ektooppiset kryptafokukset ovat tunnusomaisena pidetty piirre yhdelle sahalaitaisen syövän esiastemuutokselle, traditionaaliselle sahalaita-adenoomalle. Väitöstutkimus kuitenkin osoitti, että ektooppisia kryptafokuksia esiintyy myös muissa paksu-peräsuolisyövän esiastemuutoksissa. Tarkkaan diagnoosiin ei siten aina päästä yksinomaan mikroskooppisen tarkastelun avulla. Havainnolla on merkitystä paksu- ja peräsuolisyövän esiastemuutosten luokittelussa.

Väitöstutkimuksessa todettiin, että kasvaimessa kasvainnekroosi on vähäisempää sahalaitaisessa paksu-peräsuolisyövässä. Runsas nekroosi puolestaan oli yhteydessä huonompaan ennusteeseen riippumatta kasvaimen levinneisyydestä, millä voi olla tulevaisuudessa merkitystä potilaiden ennusteen arvioinnissa.

Väitöskirjatyön havainnot korostavat oikeiden menetelmien valinnan tärkeyttä paksu-peräsuolisyövän diagnostiikassa. Perinteisin keinoin paksu-peräsuolisyövän ja sen esiasteiden luokittelu on osassa tapauksista epävarmaa. Väitöskirjatyön havaintojen perusteella entistä tarkempi diagnostiikka on mahdollista, millä on merkitystä syövän hoitomuotoja valittaessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024