Sahanpurupohjaisten sokerien katalyyttinen konversio 5-hydroksimetyylifurfuraaliksi ja furfuraaliksi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L5. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/63182540907

Väitöksen aihe

Sahanpurupohjaisten sokerien katalyyttinen konversio 5-hydroksimetyylifurfuraaliksi ja furfuraaliksi

Väittelijä

Filosofian maisteri Annu Rusanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kestävän kemian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Kemia

Vastaväittäjä

Professori Janne Jänis, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sahanpuru korvaamaan fossiilisia raaka-aineita kemikaalituotannossa

Sahanpurua voidaan käyttää raaka-aineena kemikaalituotannossa. Tähän lopputulokseen päädyttiin väitöstutkimuksessa, jossa sahanpurun sisältämistä sokereista onnistuttiin tuottamaan kahta avainkemikaalia (5-hydroksimetyylifurfuraalia ja furfuraalia), joilla on keskeinen rooli monien biomassaan perustuvien tuotteiden valmistuksessa.

Metsäteollisuudessa muodostuu vuosittain sivuvirtana suuria määriä hyödynnettävissä olevaa sahanpurua, joka kuitenkin tällä hetkellä poltetaan pääasiassa energiaksi. Väitöstyössä sahanpurun hyödyntämiseen käytettiin mm. biojalostamoihin sopivaa lähestymistapaa, jossa purun sisältämä hemiselluloosa muunnettiin avainkemikaaleiksi, kun taas perinteisesti sellun valmistuksessa hyödynnettävä selluloosajae jätettiin mahdollisimman koskemattomaksi.

Itse kemikaalituotannossa kiinnitettiin huomiota valmistusprosessien kestävyyteen työssä kehitettyjen uusien katalyyttiratkaisujen avulla. Katalyyteistä erityisesti kiinteiden aktiivihiilikatalyyttien havaittiin parantavan avainkemikaalien valmistusreaktioiden selektiivisyyttä merkittävästi perinteisesti käytettyihin katalyytteihin nähden.

Yleisesti ottaen väitöstutkimus lisäsi tietoa sahanpurun hyödyntämisestä ja esitteli vihreämmän kemian mukaisia vaihtoehtoja perinteisille kemikaalituotannossa käytetyille menetelmille.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024