Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysjärjestelmän vahvuudet ja
haasteet Suomessa. Kuluttajakäsitys ja osallistuminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysjärjestelmän vahvuudet ja
haasteet Suomessa. Kuluttajakäsitys ja osallistuminen

Väittelijä

Tekniikan lisensiaatti Jenni Ylä-Mella

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, ympäristötekniikka

Oppiaine

Ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Mika Horttanainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kustos

Dosentti Eva Pongrácz, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden säilytys kotitalouksissa heikentää keräysjärjestelmän tehokkuutta

Jatkuva teknologinen kehitys ja elintason yleinen nousu ovat johtaneet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynnin sekä syntyvän sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) määrän voimakkaaseen kasvuun. Edistääkseen laitteiden uudelleenkäyttöä sekä vähentääkseen romun määrää ja sen haitallisuutta Euroopan unioni otti käyttöön SER-direktiivin vuonna 2003. Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin direktiivin kansallista käyttöönottoa ja SER-keräysverkoston kehittymistä Suomessa. Lisäksi työssä arvioitiin kuluttajien kierrätyskäyttäytymistä ja sen vaikutusta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden elinkaareen.

Tutkimus osoitti, että direktiivin kansallinen implementointi on onnistunut Suomessa hyvin. Lainsäädännöllinen perusta ja maanlaajuinen SER-keräysjärjestelmä on saatu toimivaksi vain muutamassa vuodessa. Lisäksi kuluttajien tietoisuus keräysjärjestelmästä ja kierrätyksen tärkeydestä on nykyisin korkea.

Työssä arvioitiin myös kuluttajien kierrätyskäyttäytymistä matkapuhelimien osalta. Kyselytutkimus osoitti, että suurin osa kuluttajista säilyttää käytöstä poistettuja matkapuhelimia kotona. Tämä vähentää niiden uudelleenkäyttömahdollisuuksia ja hidastaa hyödynnettävien materiaalien palautumista kierrätykseen. Tutkimuksessa todettiin, että älypuhelimien yleistymisen myötä laitteiden säilytys kotitalouksissa voi jopa lisääntyä. Muutoksen aikaansaamiseksi tulisikin kehittää mm. tietoturvaan ja tiedonsiirtoon liittyviä palveluja, joita ei vielä tällä hetkellä ole yleisesti saatavilla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024