Sairaalahoitoa vaativia vakavia fyysisiä ja seksuaalisia pahoinpitelyitä ennustavat tekijät. Tutkimus psykiatrisessa osastohoidossa olleista nuorista Pohjois-Suomessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Auditorio 1, rakennus PT1, Psykiatrian tulosalue (Peltolantie 17)

Väitöksen aihe

Sairaalahoitoa vaativia vakavia fyysisiä ja seksuaalisia pahoinpitelyitä ennustavat tekijät. Tutkimus psykiatrisessa osastohoidossa olleista nuorista Pohjois-Suomessa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Lauri Oulasmaa

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Professori Riittakerttu Kaltiala, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Pirkko Riipinen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vakaville pahoinpitelyille altistumista ennustavat tekijät psykiatrisessa osastohoidossa olleilla nuorilla.

Sairaalahoitoa vaativat pahoinpitelyt ovat yleisiä psykiatrisessa osastohoidossa olleilla nuorilla

Väitöstutkimuksessa selvitettiin sairaalahoitoa vaatineille fyysisille ja seksuaalisille pahoinpitelyille altistavia tekijöitä psykiatrisessa osastohoidossa olleilla nuorilla. Tutkimukseen osallistui 508 iältään 13–17-vuotiasta nuorta, jotka olivat vuosien 2001 ja 2006 välisenä aikana psykiatrisessa osastohoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Hoitojakson jälkeen potilaista kerättiin 10–15 vuoden ajan seurantatietoa sairaalahoitoa vaatineista pahoinpitelyistä hoitoilmoitusjärjestelmä Hilmosta.

Tutkimuksessa selvisi, että joka seitsemäs nuorista oli ollut sairaalahoidossa pahoinpitelyn vuoksi nuoreen aikuisuuteen mennessä. Pojilla ahdistuneisuushäiriö ja itsensä vahingoittaminen olivat yhteydessä suurentuneeseen riskiin joutua pahoinpidellyksi, kun taas tytöillä kiusaaminen, sijoitettuna asuminen sekä persoonallisuushäiriöt lisäsivät riskiä. Myös aggressiivisuuden ja rikollisuuden havaittiin olevan yhteydessä pahoinpidellyksi joutumiseen. Tutkimustulosten avulla voidaan tunnistaa pahoinpitelyille alttiita potilaita sekä suunnitella ja kohdentaa erilaisia toimenpiteitä pahoinpitelyiden ennaltaehkäisemiseksi.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023