Sairaalainfektiot - esiintyvyys perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla sekä tekonivelleikkauksen jälkeisen tekonivelinfektion aiheuttamat sairaalakustannukset.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 1

Väitöksen aihe

Sairaalainfektiot - esiintyvyys perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla sekä tekonivelleikkauksen jälkeisen tekonivelinfektion aiheuttamat sairaalakustannukset.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Teija Puhto

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Infektiosairaudet

Oppiaine

Infektiosairaudet

Vastaväittäjä

Dosentti Asko Järvinen, HUS

Kustos

Dosentti Hannu Syrjälä, OYS

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sairaalainfektiot kuormittavat terveydenhuoltoa ja aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia

Tutkimuksessa selvitettiin sairaalainfektioiden määrää sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) terveyskeskusten että Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) vuodeosastoilla. Lisäksi analysoitiin tekonivelleikkauksen jälkeisen tekonivelinfektion hoidon sairaalakustannuksia.

Menetelminä sairaalainfektioiden määrän tutkimiseen käytettiin terveyskeskusvuodeosastoilla yhden päivän otantaa ja yliopistosairaalan vuodeosastoilla kolmen vuoden ilmaantuvuusseurantaa. Terveyskeskuksen vuodeosastoilla todettiin sairaalainfektio noin 9,5 %:lla potilaista. Antibioottihoitoa saavista potilaista 24 %:lla ei todettu kriteereitä täyttävää infektiota. OYS:n vuodeosastoilla hoidetuista potilaista 4,5%:lla todettiin OYS:ssa saatu sairaalainfektio.

Yleisimpiä infektioita sekä terveyskeskuksessa että yliopistollisessa sairaalassa olivat leikkausalueen infektiot, keuhkokuumeet ja virtsatieinfektiot.

Tavallisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen sairaalakustannus oli keskimäärin 7200 euroa ja se aiheutti keskimäärin neljä sairaalahoitopäivää. Tekonivelinfektion hoidon sairaalakustannus oli keskimäärin 19 000 euroa (vaihteluväli 5 000–63 000 euroa) ja se aiheutti keskimäärin 16 hoitopäivää (vaihteluväli 8–64 päivää).

Sairaalainfektioiden määrä sekä PPSHP:n terveyskeskusten että OYS:n vuodeosastoilla on kansainvälistä tasoa. Merkittävä osa potilaista saa antibioottihoitoa terveyskeskusten vuodeosastolla ilman selkeää infektiota. Leikkauksen jälkeinen tekonivelinfektio lähes nelinkertaistaa tekonivelleikkauksen sairaalakustannukset.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024